Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Arhiv Zbora članov ZRS


Člane enkrat letno na Zboru članov ZRS seznanimo z aktivnostmi in projekti, ki se izvajajo v okviru ZRS.

Predstavitve iz programa Zbora članov ZRS so dostopne le za člane ZRS na zaprtih spletnih straneh ZRS.