Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 16. Zbora članov ZRS

"Pogled v prihodnost"

 

sreda, 4. oktober 2023

09:45–10:30   Registracija
10:30–10:45
Pozdrav predsednika ZRS
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

10:45–11:15
Chat GPT za računovodje
Peter Mesarec, Seos.Si, Spletni marketing

Chat GPT je najnovejše orodje Umetne inteligence, ki ga moramo uporabljati, da si olajšamo delo in pohitrimo delovne procese. V predstavitvi bomo pogledali, kaj moramo vedeti o delovanju Chat GPT in kako ga ne smemo uporabljati ter pogledali praktične primere, kako lahko Chat GPT uporabimo v računovodstvu, kako zna Chat računati in kako ga uporabimo za analizo podatkov. 

11:15–11:30
Predstavitev članov novega UO ZRS za mandat 2023-2027
Polonca Podgoršek, direktorica ZRS
V novi UO ZRS so izvoljene tri nove osebe.
11:30–11:50
Poročilo o delu ZRS

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
Pregled projektov in aktivnosti ZRS v preteklem letu dni.

11:50–12:00
Sponzorsko predavanje MEGA M d.o.o.: Dobri odnosi potrebujejo manikuro
Maja Meža, direktorica operative, MEGA M d.o.o.
12:00–13:20  Kosilo
13:20–15:30
Delo po omizjih: Upravljanje e-dokumentacije in eRačunov v računovodskih servisih

Računovodski servisi danes pridobivamo dokumentacijo s strani strank na različne načine - elektronsko (kot e-račun), preko mailov, preko različnih vmesnikov in skupnih portalov (na primer google docs, sharepoint in podobno) ter v papirni obliki. Nekatere dokumente, na primer bančne izpiske, največkrat pridobimo sami. Dokumente ustrezno obdelamo, oziroma poknjižimo. Vedno pogosteje pa se pojavi vprašanje, kako te različne pojavne oblike dokumentov pravilno arhivirati ter na koncu poslovnega leta ali ob zaključku sodelovanja izročiti stranki. V preteklosti smo papirne dokumente zložili v registratorje, le-te označili, popisali in izročili stranki skupaj s primopredajnim zapisnikom. Danes bi klasične registratorje lahko zamenjali "e-registratorji". Z nepravilnim pristopom namreč lahko zadeve zapletemo tako zase kot za stranko. Pogosto se dogaja, da so arhivi dokumentov nepopolni, v različnih oblikah in se dokumenti izgubljajo.
Upravni odbor ZRS je zaznal problem in zato pričel s pripravo smernic za pripravo dokumentov v različnih oblikah za izročitev stranki.

15:30–16:00 Odmor
16:00–16:45
Zaključki dela po omizjih 
delovna skupina ZRS
16:45–16:50
Sponzorsko predavanje SID banka d.d.: Programi financiranja SID banke
Nataša Koščak, specialistka za podjetja, SID banka d.d.
16:50–17:10
Izkušnje članov ZRS: Primer dobre prakse s skrajšanim delovnikom v Contall d.o.o. Nova Gorica
Maja Grapulin Vadjunec, MIB, Contall d.o.o. 
Podjetje Contall d.o.o. je med prvimi slovenskimi podjetji s skrajšanim delovnikom in prvi v dejavnosti 69.200. Z novembrom 2022 so v družbi Contall pričeli z enoletnim poskusnim obdobjem skrajšanega delovnika - 36 ur tedensko s pravicami zaposlitve za 40 urno delo. Predstavili bodo izkušnje ukrepa kot nagrado za zaposlene v smeri boljše delitve časa med službo in zasebnim življenjem. Cilj projekta je, da se obdrži ukrep 36 urnega delovnika tudi po poskusni dobi in doseže dolgoročno, večjo učinkovitost poslovanja.

17:10-17:15
Zaključna beseda predsednika ZRS

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS 

17:30-18:30 Večerja
18:30–19:00
Čas za osvežitev
19:00–23:00
Družabni večer v kavarni hotela Thermana Park Laško

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Preberite še:

Predavatelji na 16. Zboru članov ZRS >>
O 16. Zboru članov ZRS >>
Kotizacija >>
Namestitev >>