Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 13. Zbora članov ZRS: 

sreda, 7. oktober 2020

09:45–10:30 Registracija
10:30–11:00
Pozdrav predsednika ZRS in poročilo o delu ZRS

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
Pregled projektov in aktivnosti ZRS v preteklem letu dni.
11:00–11:30
Obvladovanje izzivov informacijske varnosti pri delu na daljavo in od doma
Primož Marolt, Triglif d.o.o.

Delo na daljavo z razvojem storitev »v oblaku« v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljena praksa za stranke računovodskih servisov, ki svojim uporabnikom omogočajo dostop do različnih rešitev preko interneta. S pojavom epidemije COVID-19 pa je delo od doma postala nujna realnost tudi za zaposlene v vseh računovodskih servisih. V predavanju si bomo ogledali, kako lahko z digitalizacijo poslovanja in ustreznimi orodji vsem zaposlenim in strankam omogočimo učinkovito delo na daljavo ter kako ob tem obvladujemo izzive s področja informacijske varnosti.

11:30–11:40
Diamantni sponzor MEGA M: MegaTel potovanje v zeleno, trajnostno naravnano prihodnost/sedanjost
mag. Bojan Križ, univ. dipl. inž. el., Strateški marketing in prodaja 
11:40–12:10
Računovodske in neračunovodske storitve
Ksenija Prosen, delovna skupina ZRS

Opredelitev vrste storitev, ki jih je izvajalec računovodskih storitev obvezen opraviti in storitve, ki niso računovodske, jih pa izvajalec računovodskih storitev lahko opravi, v kolikor ima kompetence in možnosti.

12:10–13:50 Kosilo
13:50–15:30
Pogovor članov ZRS: Izzivi s terena
Delo po omizjih
15:30–15:50 Odmor
15:50–16:35
Popravljanje podatkov REK obrazca in posebnosti pri izplačilih na podlagi odločitev delovnega sodišča
Dušanka Uhan, podsekretarka, FURS
Pri predlaganju REK obrazcev je pomembno poznavanje davčne obravnave dohodka in pravilno poročanje podatkov. V primeru napak pri predložitvi REK obrazca je zavezancem dana možnost popravljanja podatkov, pri čemer pa je treba biti pozoren na pravilen način oddaje popravljenega REK obrazca. Ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev lahko plačnik davka popravek REK obrazca odda tudi kot samoprijavo.
Predvsem pri poročanju podatkov o dohodkih iz delovnega razmerja morajo plačniki davka večkrat popravljati predložene REK obrazce, tako za potrebe pravilne priprave podatkov za oblikovanja pokojninske osnove in tudi na podlagi sprememb vključenosti v zavarovanje ter na podlagi odločitev delovnega in socialnega sodišča. Najštevilčnejši primeri so, ko delovno in socialno sodišče odloči, da se drugo pravno razmerje, na podlagi katerega je oseba opravljala delo, prekvalificira v delovno razmerje in je potrebno osebo vključiti za nazaj v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja. V takem primeru mora - delodajalec za nazaj obračunati in izplačati plače, pri čemer upošteva že izplačane dohodke na podlagi drugega pravnega razmerja.
16:35–17:35
Trema? Ja, prosim.
Anja Križnik Tomažin, univ. dipl. ekonomistka, strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana executive in Jungian coach-inja ter SDI mojstrica
Govorica telesa je mogočen del vsake komunikacije. Če še tako dobra vsebina nima pravega telesa, ki bi jo podprlo, je lahko celoteno sporočilo zaman. Ko se naučimo pravilno uporabljati svoje telo lahko le to postane veliko bolj verodostojno, samozavestno in prepričljivo. A ni vse tako preprosto, saj nam velikokrat preglavice povzroča trema. V nas sproži spremembo, tako telesno kot duševno, česar se lahko ustrašimo in se zaradi tega počutimo nelagodno, naše telo pa s tem postane nesigurno, mlahavo in neprepričljivo. Pospravite tremo v žep in iz nje črpajte le najboljše, saj bo le tako lahko vaše telo močno, trdno in s pravim sporočilom.
17:35-17:45
Zaključna beseda predsednika ZRS
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
17:45-18:10 Čas za osvežitev
18:10-18:40 Sprehod do večernega dogodka (ali organiziran prevoz do lokacije); odhod izpred hotela
18:40–20:00
Družabni večer z večerjo v Martinovi izbi v Laškem >>
Postregli nam bodo z lokalno pridelano hrano in jedmi iz krušne peči.
20:00–22:00
Nastop glasbene skupine Etno banda s poezijo Iztoka Mlakarja
ter dodatno presenečenje

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Preberite še:

Varnost >>

Prijavite se lahko preko elektronskega obrazca tukaj >>

V primeru, da izvedba Zbora v načrtovanem terminu v skladu s takrat veljavnimi predpisi, ne bo dovoljena, se bo program izvedel v obliki seminarja v živo v manjšem obsegu. Dogodek se bo v tem primeru snemal, posnetek pa bodo objavljen na zaprtih spletnih straneh ZRS.