Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 12. Zbora članov ZRS, 9. 10. 2019 

"Skupaj do uspeha"

sreda, 9. oktober 2019

10:00–10:30 Registracija
Late art  kava s profesionalnimi baristi
10:30–11:00
Pozdrav predsednika ZRS in poročilo o delu ZRS
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

Pregled projektov in aktivnosti ZRS v zadnjem letu dni.

11:00–11:20
Izmenjava podatkov z bankami (FRP standard)
Neven Škrokov in Tomaž Okorn, delovna skupina ZRS
11:20-11:30
Sponzorsko predavanje: Mega Možnost - IKT storitve po meri
Sonja Nastran, skrbnik ključnih kupcev, Mega M d.o.o.
11:30–11:55
Anketa EFAA o digitalizaciji članov ZRS in izvajalcev računovodskih storitev v Evropi
Aleksander Štefanac, delovna skupina ZRS

EFAA je pripravila e-vprašalnik DCMM™, ki omogoča SMPjem oceniti svojo trenutno stopnjo digitalnih kompetenc, prepoznati področja, kjer so kompetence močne ali pa jih primanjkuje, in nato razviti načrt za doseganje višje stopnje razvoja digitalizacije.

11:55-12:15
Kje smo najbolj ranljivi
Tadej Hren, SI-CERT

Ena izmed najpomembnejših dilem na področju informacijske varnosti je vprašanje, kaj še lahko storimo za večjo varnost podatkov. Večjo vrednost imajo naši podatki, več bodo napadalci pripravljeni investirati, da se dokopljejo do njih. Pri tem jim je dovolj, da najdejo zgolj eno luknjo, ki je nismo zakrpali. Kje so torej skrivajo tista tveganja, ki jih običajno spregledamo?

12:15–12:25
Računovodje ne beremo samo zakonov! (Nacionalna kampanija Slovenija bere)
menjava knjig v preddverju
12:25–14:00
Kosilo
14:00–14:30
Zavarovanje poklicne odgovornosti - zavarovalni program ZRS za novo zavarovalno obdobje 
Miroslav Zorec, KIRK AKSUM, zavarovalno posredniška družba d.o.o.

ZRS je v letu 2009 prvič pristopila k skupni ureditvi področja zavarovanja za potrebe članov. Konec leta poteče obstoječi 10-letni zavarovalni program ZRS. V povpraševanje za novo zavarovalno obdobje je vključeno zavarovanje odgovornosti, in sicer tako zavarovanje splošne civilne odgovornosti kot tudi poklicne odgovornosti. Cilj povpraševanja je oblikovanje zavarovalnega programa po meri članov ZRS. Poleg zavarovanja odgovornosti je v povpraševanje vključeno tudi nezgodno zavarovanje, zavarovanje kibernetskih tveganj ("Cyber insurance") in zavarovanje za zlorabo zaupanja ("Fidelity insurance").

14:30–14:40
Res poznate uporabno vrednost koriščenja portala AJPES?
mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES 

Prava informacija na pravem mestu je danes ključ do sprejemanja pravih poslovnih odločitev. Z AJPES se ne boste srečali le pri predložitvi letnega poročila, temveč tudi pri preverjanju obstoječih in iskanju novih poslovnih partnerjev. Portal AJPES ne omogoča le vpoglede v 11 registrov, zbirk in evidenc, temveč omogoča tudi celostno obvladovanje tveganj z analitičnim orodjem Fi=Po, s katerim ste lahko stalno obveščeni tako o spremembah tveganosti poslovanja posameznega podjetja kot tudi o vseh individualnih spremembah na portalu. V digitalnem, globalnem in povezanem poslovnem svetu je, v koraku s časom, prek AJPES možno pridobiti tudi mednarodni finančni identifikator LEI, dostopati do podatkov z mednarodnimi digitalnimi potrdili ter pridobiti nekatere podatke podjetij v tujini.

14:40–15:30
Prenovljena tipska pogodba o računovodskih storitvah s splošnimi pogoji poslovanja
mag. Joži Češnovar, Jerman&Bajuk davki, pravo, računovodstvo in svetovanje, d.o.o.

Naročniki računovodskih storitev si želijo zanesljive računovodje, računovodski servisi pa zanesljive stranke. Če je temu tako, je pogodbeno razmerje dolgotrajno in stabilno. Za dobro pogodbeno razmerje je nujna dobra pogodba, ki kolikor je mogoče situacije predvidi vnaprej, predvsem pa jasno razmeji pravice, obveznosti in odgovornosti računovodje in naročnika. Trg je za računovodje neizprosen in prav zato je še kako pomembno, da računovodje z dobro pripravljenimi pogodbami skrbijo za svoje interese. Tudi to jim omogoča kvalitetno opravljanje storitev, kar pa je v interesu njihovih naročnikov.
Zbornica računovodskih servisov je pripravila prenovljen osnutek pogodbe o opravljanju računovodskih storitev skupaj s splošnimi pogoji poslovanja. Predavanje bo predstavilo vsebino in način uporabe teh dokumentov.

15:30-15:50  Odmor
Sponzor odmora Typless oz Algoritmik d.o.o. 
15:50–16:50
Izgorelost managemanta na delovnem mestu
dr. Dragica Resman

Izgorelost je posledica dolgotrajne preobremenjenosti. Bolj ranljivi so sposobni, ambiciozni, odgovorni ljudje, perfekcionisti, tisti, ki za svoje samospoštovanje potrebujejo potrditve iz okolice. Izgorelost se kaže kot kronična telesna, čustvena in kognitivna izčrpanost, zmožnost za delo se bistveno zmanjša, moteno je socialno funkcioniranje. Zdravljenje je dolgotrajno, ni dovolj le razbremenitev, pač pa sprememba življenjskega stila in vrednot.
Izgorelost je posledica dolgotrajne preobremenjenosti. Bolj ranljivi so sposobni, ambiciozni, odgovorni ljudje, perfekcionisti, tisti, ki za svoje samospoštovanje potrebujejo potrditve iz okolice. Izgorelost se kaže kot kronična telesna, čustvena in kognitivna izčrpanost, zmožnost za delo se bistveno zmanjša, moteno je socialno funkcioniranje. Zdravljenje je dolgotrajno, ni dovolj le razbremenitev, pač pa sprememba življenjskega stila in vrednot.

16:50–18:00
"Pivo in cvetje v malem" ter popoldansko druženje
18:00–19:00

Večerja - penzionska restavracija

19:00–22:00
Gledališka predstava: Dohodnina
Kulturni center Laško
22:00–00:00
Druženje v kavarni Thermane ob zvokih pianista

* Pridružujemo si pravico do spremembe programa

Preberite še: Predavatelji 12. Zbora članov ZRS >>