Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 15. Zbora članov ZRS

"V koreninah je moč za rast"

 

sreda, 5. oktober 2022

09:45–10:30   Registracija
10:30–11:00
Pozdrav predsednika ZRS in poročilo o delu ZRS
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
Pregled projektov in aktivnosti ZRS v preteklem letu dni.
11:00–11:20
Pravno mnenje: Predaja dostopa do poslovnega programa ob menjavi računovodskega servisa
dr. Urška Kežmah, odvetnica

Predstavljeno bo pravno mnenje, ki ga je naročila ZRS zaradi pogostih vprašanj članov glede problematike iz prakse.

11:20–12:00
Analiza uspešnosti poslovanja računovodskih servisov
Maja Bohorič Rade, delovna skupina ZRS
mag. Marko Djinović, direktor pravne službe GZS
prof. dr. Peter Grilc, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
Pregledali bomo konkurenčno pravne vidike zaračunavanja računovodskih storitev na trgu.
Pripravili smo celovit pregled poslovanja dejavnosti 69.200 (brez dejavnosti revizije in brez normirancev) za obdobje 2017-2021. Predstavili vam bomo projekt, v katerem smo analizirali prihodke od prodaje v celotni dejavnosti, iz javno dostopnih podatkov izračunali povprečne prihodke na zaposlenega v dejavnosti v RS, pa tudi po regijah ter jih primerjali s prihodki na zaposlenega med člani ZRS. Poleg tega bomo predstavili tudi analizo stroškov dela v dejavnosti, po regijah in med člani ZRS.

12:00–12:10
Sponzorsko predavanje MEGA M d.o.o.: MegaTel - tokrat iz prve roke!
Tajda Lepko in Maja Meža, Mega M d.o.o.
12:10–13:30 Kosilo
13:30–15:30
Okrogla miza: Kvaliteta računovodske informacije

Govorci (po abecednem vrstnem redu):
- Peter Jenko, namestnik generalnega direktorja FURS
- mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES
- dr. Matjaž Prusnik, direktor Zveze RFR
- Nataša Simčič, direktorica Kreditnih analiz pravnih in fizičnih oseb pri NLB d.d.
- Aleksander Štefanac, predsednik ZRS - moderator
- Marija Tomc Muc, direktorica Biro bonus d.o.o. in članica Upravnega odbora ZRS

Računovodski standardi zahtevajo, da računovodski izkazi prikazujejo resnično in pošteno poslovno ter finančno stanje podjetja in uspešnost poslovanja. Ti podatki so osnova za poslovne odločitve ter za pripravo bonitetnih ocen, prijav na razne razpise in podobno.
Izvajanje računovodskih storitev je v Sloveniji popolnoma prepuščena trgu. Računovodske storitve lahko opravlja vsakdo, tudi brez ustrezne kadrovske, strokovne in informacijske podpore, brez potrebnih znanj in kompetenc.
Na okrogli mizi se bomo soočili izvajalci in uporabniki računovodskih informacij in se vprašali, če in kako to vpliva na kvaliteto računovodskih izkazov, obračunov in podatkov ter posledično poslovnih odločitev. O tem se bomo pogovarjali s predstavniki državnih institucij, gospodarstva in bank.

15:30–16:00 Odmor
16:00–16:20
Izzivi ob predaji e-dokumentacije stranki ob koncu leta
Ksenija Prosen, delovna skupina ZRS

Računovodski servisi danes pridobivamo dokumentacijo s strani strank na različne načine - elektronsko (kot e-račun, preko e-pošte, preko različnih vmesnikov in skupnih portalov; na primer google docs, sharepoint in podobno) ter v papirni obliki. Nekatere dokumente, na primer bančne izpiske, največkrat pridobimo računovodski servisi sami. Dokumente ustrezno obdelamo, oziroma poknjižimo.
Vedno pogosteje pa se pojavi vprašanje, kako te različne pojavne oblike dokumentov pravilno arhivirati ter na koncu poslovnega leta ali ob zaključku sodelovanja izročiti stranki. V preteklosti smo papirne dokumente zložili v registratorje, le-te označili, popisali in izročili stranki skupaj s primopredajnim zapisnikom. Danes bi klasične registratorje lahko zamenjali "e-registratorji". Z nepravilnim pristopom namreč lahko zadeve zapletemo tako zase kot za stranko. Pogosto se dogaja, da so arhivi dokumentov nepopolni, v različnih oblikah in se dokumenti izgubljajo. Upravni odbor ZRS je zaznal problem in zato pričel s pripravo smernic za pripravo dokumentov v različnih oblikah za izročitev stranki.

16:20–16:50
Vaje za kompenzacijo negativnih učinkov sedenja
prof. dr. Maja Dolenc, prof. šp. vzgoje, Fakulteta za šport

Sedenje predstavlja enolično obremenitev, kar lahko vodi do porušenega mišičnega ravnovesja v sklepih ter tveganja za nastanek mišično kostnih obolenj. Prav slednje, med katerimi so najpogostejše bolečine v predelu vratu, ramen in hrbtenice, predstavljajo najpogostejši vzrok za odhod v bolniški stalež. Na predavanju bo predstavljena problematika negativnih učinkov sedenja ter ustrezne korekcijske vaje, ki jih lahko vsakodnevno izvajamo v obliki aktivnih odmorov.

16:50-16:55
Zaključna beseda predsednika ZRS

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS 

16:55-17:40 
ZASADITEV DREVESA ZRS v parku Laško
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS 
Simbolno bomo zasadili drevo prihodnosti za ves porabljen papir v dejavnosti računovodskih servisov.
Vasja Dornik, arborist v Arboretum Volčji Potok nam bo pokazal, kako se strokovno posadi drevo in povedal bi tudi o pomenu dreves v urbanem okolju.
17:40-18:10 Čas za osvežitev
18:10-18:40 Sprehod do večernega dogodka (ali organiziran prevoz do lokacije); odhod izpred hotela
18:40–20:00
Družabni večer z večerjo v Martinovi izbi v Laškem >>
Postregli nam bodo z lokalno pridelano hrano in jedmi iz krušne peči.
20:00–22:00
Presenečenje večera: »Multi osebnost, več kot 100 osebnosti v enem, več kot 1 milijon ogledov na youtube« 

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Preberite še:

Predavatelji na 15. Zboru članov ZRS >>
O 15. Zboru članov ZRS >>
Kotizacija >>
Namestitev >>

Prijavite se lahko preko elektronskega obrazca tukaj >>

V primeru, da izvedba Zbora v načrtovanem terminu v skladu s takrat veljavnimi predpisi, ne bo dovoljena, se bo program izvedel v obliki seminarja v živo v manjšem obsegu. Dogodek se bo v tem primeru snemal, posnetek pa bodo objavljen na zaprtih spletnih straneh ZRS.