Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Novice


Arhiv: Strokovni članek KRIK AKSUM d.o.o.: Zavarujte se pred strokovnimi napakami

Naj se še tako trudimo, vsi delamo napake. Zgodijo se tudi najbolj natančnim, prizadevnim, izurjenim in odgovornim. Prej, ko se s tem sprijaznimo, bolje se bomo pripravili nanje in jih hitreje popravili. Kdor si zatiska oči v prepričanju, da je nezmotljiv, navadno veliko trdneje pade na realna tla.

Računovodje ste pomemben parter strankam, saj lahko s svojim delom močno vplivate na njihovo uspešnost. Posledic vaših napak ne nosite le vi, ampak jih občutijo tudi vaše stranke. Običajno se pokažejo šele ob inšpekcijskem pregledu, ko stranki naložijo kazni in plačilo davka z zamudnimi obrestmi.

Računovodje kot strokovnjaki odgovarjate za škodo, povzročeno z opravljanjem vašega poklica. Vašo poklicno odgovornost lahko zavarujete pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki in drugimi neprijetnimi finančnimi posledicami, ki bi jih povzročili s strokovnimi napakami. S sklenitvijo tovrstnega zavarovanja tudi strankam zagotavljate večjo stopnjo varnosti, zanesljivosti in odgovornosti.

Zbornica računovodskih servisov, v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo, d.o.o., svojim članom omogoča ugodnejše sklepanje zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov pri Zavarovalnici Triglav, d. d. in Zavarovalnici Sava, d. d.

Zavarovalni program ZRS vam omogoča izbiro zavarovanj na podlagi vaših potreb in zahtev (glede na vaš poslovni model), in sicer:

 • Zavarovanje odgovornosti;
  - Zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti,
  - Zavarovanje poklicne odgovornosti (pogoj je sklenitev predhodnega zavarovanja),
  - Dodatno zavarovalno kritje za stroške ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja (pogoj je sklenitev obeh predhodnih zavarovanj),
 • Kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje;
 • Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
 • Prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje;
 • Zavarovanje kibernetskih tveganj (Cyber);
 • kolektivno zavarovanje Specialisti in
 • zavarovanje pravne zaščite.

Pri zavarovanju odgovornosti v okviru ZRS smo za obstoječe zavarovalno obdobje poiskali še boljše rešitve:

 • za lastniško povezane pravne subjekte in samostojne podjetnike možnost sklenitve zavarovanja odgovornosti z eno zavarovalno polico (vključitev sozavarovancev z možnostjo vključitve zavarovalnega kritja navzkrižne oziroma medsebojne odgovornosti);
 • za osebe, ki izvajajo računovodske storitve in storitve davčnega svetovanja bolj ugodno ponudbeno zavarovalno premijo in
 • možnost ostalih razširitev zavarovalnega kritja glede na potrebe in zahteve oziroma poslovni model članov ZRS.

V zavarovalno kritje niso vključene globe, kazni, ki bi bile neposredno naslovljene na zavarovanca (računovodski servis), so pa krite kazni, globe, ki jih mora kot posledico strokovne napake plačati naročnik, in sicer:

 • Zavarovalnica Sava: iz pogojev zavarovalnice je črtana izključitev zahtevkov za povračilo kazni, ki jih je dolžna plačati tretja oseba, pri čemer je določena obvezna odbitna franšiza v višini 20 % od dajatev zavarovalnice;
 • Zavarovalnica Triglav: "... zavarovalnica brani zavarovanca pred morebitnimi zahtevki v zvezi z globo, izročeno naročniku v povezavi s strokovno napako pri opravljanju registrirane dejavnosti zavarovanca. V kolikor je zavarovancu s pravnomočno sodbo sodišča naložena povrnitev globe kot pravno priznane škode, je zavarovalnica zavezana k povrnitvi te škode".

Člani ZRS si lahko krovni pogodbi Zavarovalnice Triglav in Zavarovalnice Sava ogledate na straneh za člane, kjer vam je na voljo zavarovalna dokumentacija in tudi obrazec za izračun stroškov posameznega zavarovanja.

Za pridobitev ponudbe za zavarovanje kibernetskih tveganj (»Cyber zavarovanje«) pa je potrebno poslati izpolnjen vprašalnik za zavarovanje kibernetske zaščite za podjetja 

Avtor: KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o., Sponzor obvladovanja tveganj 24. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.