Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Novice


Arhiv: Zbor članov ZRS v besedi in sliki - 2010

Zbor članov Zbornice računovodskih servisovje potekal 13. oktobra 2010 v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija v Portorožu.

Skupno se je zbora udeležilo 78 udeležencev.

Po kosilu je udeležence Zbora članov najprej pozdravil predsednik ZRS, gospod Aleksander Štefanac. Poudaril je: "Z veseljem ugotavljam, da je zbornica s svojimi aktivnostmi pomembno prispevala tudi k izpolnjevanju svojega poslanstva, ki je zastopanje interesov in promocija članov, skrb za razvoj ter prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov."

V nadaljevanju je predsednik ZRS podal poročilo o delu ZRS v zadnjem letu dni.

Za nemoten potek Zbora članov ZRS je skrbelo delovno predsedstvo pod vodstvom gospoda Nevena Škrokova.
Sledil je pregled aktualnih projektov zbornice v preteklem letu in skupnemu načrtovanju naše nadaljnje poti.

Gospod Neven Škrokov je predstavil aktivnosti ZRS promocijo ZRS v okviru katere potekajo naslednji projekti: - Elektronski register članov ZRS, - Sodelovanje z mediji, - Izbor Naj računovodski servis 2010, - Kongres računovodskih servisov, - Sejemski nastopi, - Katalog ZRS, - Sodelovanje z organizacijami in institucijami.
V načrtu so tudi: - Obveščanje poslovne javnosti preko VEM točk in e-vem portala, - Časopis ZRS .

Prenovljeno Tipsko pogodbo s protokolom, ki natančneje opredeljuje medsebojne obveznosti izvajalca in naročnika sta v nadaljevanju predstavila gospa Maja Bohorič in in gospod Miran Pikovnik.

 

Nadaljevali smo z gospo Valentino Erznožnik, ki je predstavila Smernice, indikatorje in akte v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

 

Po odmoru je sledil pozdravni nagovor Geoffreya Brittona, predsednika EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises. ZRS je namreč s 1.10.2010 postala pridružena članica EFAA.

Gospod Geoffrey Britton je predaval o izzivih s katerimi se bodo v prihodnosti srečevala mala in srednje velika podjetja.

 

Gospod Federico Diomeda, direktor EFAA, je predstavil stališče EFAA glede poenostavitev računovodskega poročanja za mikro podjetja.

Sledila je večerja in družabni večer.

 

Skozi večer v stilu Orienta nas je popeljal moderator Gorazd Špegel, ki so ga popestrile orientalska hrana, kajenje šiše, vedeževalka in trebušne plesalke.

Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjega Zbora članov ZRS. Hvala predavateljem, ki so s svojimi prispevki predstavili aktivnosti in projekte ZRS. Hvala gospodu Gorazdu Špeglu za animacijo in vodenje večernega dela, plesalkam in vedeževalki, ki so poskrbeli za dobro vzdušje po celodnevnem sedenju.

 

Na svidenje prihodnje leto!


Foto: Martin Kavšček 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.