Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Novice


Arhiv: Sporočilo medijem: Kako uspešno preprečiti plačilno nedisciplino v Sloveniji, 04.10.2011

Kako uspešno preprečiti plačilno nedisciplino v Sloveniji

Portorož, 4. oktober 2011 – V okviru Kongresa računovodskih servisov, ki ga organizira Zbornica računovodskih servisov, je kot osrednji dogodek potekala okrogla miza »Kako uspešno preprečiti plačilno nedisciplino v Sloveniji«.

V Portorožu se je na že 13. Kongresu računovodskih servisov letos zbralo več kot 170 udeležencev. Kongres je priložnost za izobraževanje o aktualnih strokovnih vsebinah ter za izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev, pa tudi za prijetno druženje.

Osrednja tema letošnjega kongresa je povezana s plačilno (ne)disciplino, zato so na okrogli mizi »Kako uspešno preprečiti plačilno nedisciplino v Sloveniji« predstavniki zbornične koordinacije in strokovnjaki s tega področja podali svoje poglede na aktualno problematiko. Izpostavljena je bila predvsem zakonodaja, ki bi lahko že doslej preprečevala plačilno nedisciplino, pa je ne gospodarstvo ne država ne izvajata.

Na okrogli mizi pod vodstvom Vide Petrovčič, na kateri so sodelovali Alenka Avberšek (GZS), Darko Končan (ZDSS), Dušan Krajnik (OZS), Romana Logar (AJPES), Dušan Hočevar (ZBS), Dida Volk in Aleksander Štefanac (ZRS), so bili predstavljeni različni pogledi na vzroke plačilne nediscipline in finančne krize v Sloveniji. Sporočila okrogle mize lahko strnemo v naslednjih točkah:

  • Poleg finančne krize je treba reševati tudi krizo moralnih vrednot – za to ni zakonodaje, za njeno reševanje moramo skrbeti vsi.
  • Zakonodaje je na področju, ki ureja finančno poslovanje dovolj, le izvajati bi se morala v celoti in na ustrezen način.
  • Ko podjetniki in direktorji družb vstopajo v podjetništvo, vstopajo v obligacijska razmerja. Pri tem se morajo zavedati svoje odgovornosti, pa tudi rizikov, ki jih prevzemajo. Zato bi se morali, preden se podajo v podjetništvo, ustrezno izobraziti.
  • Večina udeležencev okrogle mize je še vedno mnenja, da Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih ni učinkovit pri urejanju plačilne discipline. Teoretično je sicer podprt z ustreznimi modeli, v praksi pa je njegova izvedba povzročila več škode kot koristi (plačilni roki se podaljšujejo, namesto, da bi se skrajševali, plačil v denarju je bistveno manj, vsi čakajo na pobot, namesto, da bi spoštovali dogovorjene plačilne roke, visoki stroški administrativnih opravil v primerjavi z učinki…).
  • Kot družba moramo obsoditi krajo – če nekdo ne plača, kar je kupil, lahko namreč govorimo le o kraji. Zato je v zvezi s tem treba spodbujati izvršbe, tožbe, prijave in s tem poskrbeti, da bo sistem sploh lahko deloval. Če tožnika, namreč tudi ni sodnika.
  • Upniki se morajo zavedati, da morajo za lastno zaščito poskrbeti v prvi vrsti sami. V ta namen naj v večji meri uporabljajo računovodske informacije. Pri tem pa jim morajo ustrezno podporo nuditi njihovi računovodje in računovodski servisi.
  • Zbornica računovodskih servisov bo vzpodbujala svoje člane, da pripravljajo čim več informacij za svoje naročnike ne samo po naročilu, ampak tudi samoiniciativno ter da razširijo svoje storitve tudi na kontrolo poslovanja naročnikov in njihovih dolžnikov, da izdelujejo plane denarnih tokov in ustrezno svetujejo.

Predsednik ZRS, Aleksander Štefanac je kot organizator in udeleženec okrogle mize poudaril, da ZRS teži za čim večjo kvaliteto svojih članov, saj bodo lahko le visoko strokovno usposobljeni računovodski servisi ustrezno skrbeli za svoje stranke. V ta namen je ZRS okrepila tudi aktivnosti pri promociji dobrih računovodskih servisov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v Katalog računovodskih servisov.

Za več informacij obiščite https://www.gzs.si/zrs ali nas kontaktirajte na e-pošta zrs@gzs.si.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.