Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Novice


Arhiv: Strokovni članek SAOP d.o.o.: Nič več le računovodski programi

Računovodje že desetletja kot osnovno orodje uporabljajo računovodske programe, v zadnjih letih pa jih zamenjujejo sistemi ERP. Na prvi pogled med tema dvema ni razlike, pa vendarle je.

Naloga računovodje presega zgolj vnašanje prejetih računov v sistem, temveč je svetovalec podjetnikom in poslovodstvu. Pri oblikovanju ključnih informacij za svetovanje so sistemi ERP centralna baza podatkov, kjer pridobivate vpogled v stanje podjetja v realnem času. Še zlasti je to mogoče, če so sistemi med sabo povezani.

Dobra zasnova povezanega sistema ERP je temelj za pripravo kakovostnih analiz. Pri tem poslovodstva iščejo sisteme ERP z že integrirano poslovno analitiko (BI), ki črpa podatke iz različnih programov. In ravno s povezljivostjo podatkov sistemi ERP nadgrajujejo računovodske programe.

PRIMER DELOVANJA SISTEMA ERP: »Proizvodno podjetje v enotnem sistemu spremlja prisotnost zaposlenih. Vpogled v te podatke ima vodja, da lahko v primeru bolniške odsotnosti hitro pripravi nov plan proizvodnje, podatki pa se avtomatično beležijo tudi v sistem za plače, da jih računovodja ne vnaša več ročno. Tu je še povezava s sistemom eBol, ki poenostavlja poročanje. Še širše gledano, pa podjetje s pomočjo poslovne inteligence vnaprej predvidi in prepreči škodljive poslovne situacije.«

Z razvojem sistemov ERP postaja zbiranje podatkov (oziroma knjigovodenje) vse bolj avtomatizirano, saj večina dokumentov v podjetje vstopa preko digitalnih poti. Sem štejemo e-račune, e-naročilnice, e-dobavnice in e-prevzemnice, neposredno izmenjavo podatkov med programi in elektronsko dokumentacijo, do katere imajo dostop le pooblaščeni.

Povezovanje je ključno

V robustne sisteme ERP se stekajo podatki iz različnih oddelkov in programov in tako ti sistemi niso več le orodje za knjigovodenje ali pripravo bilanc.

Prav zbiranje in obdelava podatkov predstavlja velik izziv. Nepovezanost različnih programov namreč vpliva na nepreglednost in nepravočasnost informacij, ki jih računovodja potrebuje za pripravo poročil.

Družbe, ki programiramo orodja prihodnosti, poslušamo potrebe strank in iščemo sinergije s programskimi rešitvami. Z združevanjem lastnih in drugih programov želimo kupcu ponuditi eno, skupno rešitev.

V
Saopu smo se zato združili s podjetji Opal in MIT, rezultati pa so povezava programov Minimax in Opal, integracija sistemov iCenter in Orkester in snovanje novih rešitev, kot je Edonet – sistem za elektronsko izmenjavo dokumentov.

Saop postaja globalno podjetje. Trudimo se biti dober poslovni partner računovodskim servisom, podjetjem in partnerjem, ki vstopajo »v naš plesni klub«. Zato je slogan naše letošnje predstavitve »Dobrodošli v plesni klub«, saj verjamemo, da lahko le skupaj, v istem taktu, stopimo na pot k boljšemu poslovanju.

Avtor: Saop d.o.o., diamantni sponzor 23. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.