Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Novice


Arhiv: Sporočilo medijem: Izvajalci računovodskih storitev so se že 22. srečali na kongresu v Laškem

Laško, 9. oktober 2020 – Zbornica računovodskih servisov tudi letos, od 8. do 9. oktobra, organizira že 22. Kongres izvajalcev računovodskih storitev. Največji in najpomembnejši izobraževalni dogodek računovodske stroke tokrat poteka pod posebnimi varnostnimi pogoji za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Kot temo srečanja so si organizatorji izbrali geslo 'Strokovno čez spremembe'. Z njim so strnili leto izzivov, v katerem se je izkazalo, da sta znanje in prilagodljivost najboljša zaveznika v preizkušnjah, s katerimi se soočamo. K sodelovanju so kot predavatelje povabili strokovnjake z različnih področij, ki s svojo dejavnostjo vplivajo na računovodsko stroko, malce drugače kot sicer pa so poskrbeli za razvedrilo udeležencev, ki tudi tokrat prihajajo iz najrazličnejših podjetij in računovodskih servisov. 


Prvi dan kongresa je prisotne nagovoril Aleksander Štefanac, predsednik GZS - Zbornice računovodskih servisov. Poudaril je, da se kljub trenutnim izrednim razmeram obenem dogajajo tudi največje spremembe računovodskega poklica v zadnjih 500 letih. Ključni trend v panogi je avtomatizacija računovodskih procesov. Umetna inteligenca bo olajšala rutinske delovne procese, računovodje pa se bo lahko posvetili iskanju inovativnih in kreativnih rešitev za izboljšanje poslovanja. S tem bodo postali eni ključnih poslovnih partnerjev, ki podjetjem pomagajo do uspeha. Na take spremembe se stroka lahko najbolje pripravi z bogatenjem svojega znanja, kar je tudi namen vsakoletnega Kongresa izvajalcev računovodskih storitev. V tem duhu pa se spreminja poslanstvo Zbornice računovodskih servisov, ki poleg zastopanja interesov članov ter skrbi za razvoj in prepoznavnost računovodske stroke danes ustvarja tudi celovito podporno okolje izvajalcem računovodskih storitev, dodaja vrednost vlogi računovodje, ureja regulativo računovodske dejavnosti in spodbuja digitalno transformacijo stroke. Zbornica si želi ostati viden in spoštovan sogovornik odločevalcem in oblikovalcem zakonodaje, pa tudi poslovni javnosti. Kot nosilka razvoja stroke postavlja in spoštuje standarde ter ustvarja doprinos k rasti gospodarstva, s članstvom v mednarodnih stanovskih organizacijah pa tudi sooblikuje evropski računovodski prostor. 

Program se je nadaljeval s povzetkom poslovanja gospodarstva v 1. polletju letošnjega leta, oceno za celotno leto 2020 in napovedjo za leto 2021, ki jih je pripravil Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS. Spremembe davka na dodano vrednost, ki jih pričakujemo sredi leta 2021, je predstavila mag. Tanja Urbanija iz podjetja BDO svetovanje, ki je pripravila tudi pregled aktualne evropske in slovenske sodne prakse na tem področju. 

Oddelitev nepremičnin je bila tema dveh predavanj prvega dne kongresa. O davčno pravnem vidiku je govorila mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje, računovodsko obravnavo tovrstnih poslovnih dogodkov pa je v svojem predavanju strnila Ksenija Prosen iz podjetja Rocon. Tomo Senekovič iz Borze posla, centra za spodbujanje kontinuitete podjetništva, je v svojem predavanju obravnaval zelo aktualno temo, govoril je namreč o vlogi računovodje pri ocenjevanju tržne vrednosti in prodaji podjetja. Prihajamo namreč v obdobje, ko se upokojuje prva generacija slovenskih podjetnikov, med katerimi bodo nekateri za nasledstvo poskrbeli znotraj podjetja ali družine, drugi pa bodo podjetje prodajali najboljšemu ponudniku. Strokovni del prvega dne kongresa je zaključila mag. Brigita Pirc, BNI Slovenija, ki je udeležence seznanila s tehnikami za premagovanje strahu.
Zvečer je Zbornica računovodskih servisov podelila certifikate novim strokovnim vodjem računovodskih servisov

Drugi dan kongresa bo s predavanjem o računovodski in davčni obravnavi državnih pomoči in nekaterih podobnih poslovnih dogodkov začela Marija Tomc Muc iz Bonus Akademije. Delovni čas je eden najpomembnejših elementov urejanja delovnopravnega razmerja. O tem bo govorila Tamara Kek iz odvetniške pisarne Tamara Kek in Partnerji, sledila pa ji bo mag. Sabina Lamut s predavanjem o letošnjih spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bodo zagotavljale dostojnejše pokojnine, hkrati pa spodbujale upokojence k ponovni delovni aktivnosti. Poseben poudarek bo namenjen upokojencem s statusom prokurista. Po predavanju o obveznostih računovodij pri prepoznavanju in poročanju o čezmejnih aranžmajih, ki ga je pripravila Mateja Babič, WTS TAX svetovanje, bo s kratkim nagovorom 22. Kongres izvajalcev računovodskih storitev zaključil predsednik zbornice Aleksander Štefanac. 

Več informacij o kongresu najdete na naši spletni strani: https://kongres-zrs.gzs.si  

Dodatne informacije:
Polonca Podgoršek, direktorica GZS - Zbornice računovodskih servisov 
tel: 01 5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.