Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 20. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

"Izziv je priložnost"


četrtek, 11. oktober 2018

08:45–09:30 Registracija
09:30–10:00
Otvoritev in pozdravni govor
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
Boštjan Gorjup, predsednik GZS
10:00–10:40
Pravila varstva osebnih podatkov na primeru izvajalca računovodskih storitev
dr. Nataša Pirc Musar, Odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji d.o.o.
Vsi računovodski servisi in samostojni računovodje (sp-ji) so skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) v odnosu do naročnikov računovodskih storitev, ki so upravljavci zbirk osebnih podatkov, obdelovalci. Obdelovalec je tisti, ki osebne podatke obdeluje v imenu in za račun naročnika. Ta odnos morata obe strani urediti s pogodbo, za katero obvezne vsebine določa GDPR. Poleg te obveznosti morajo računovodski servisi imeti urejene tudi evidence obdelav, v katere morajo vnesti vrste obdelave, ki se izvaja v imenu posameznega upravljavca, ter seveda tudi vse svoje lastne zbirke osebnih podatkov (recimo tiste o zaposlenih delavcih ...). V predavanju se bom posvetila tudi osnovnim ukrepom zavarovanja zbirk.
10:40–11:20
Kripto valute - računovodski in davčni vidik
mag. Tadeja Rupnik, Ministrstvo za finance
Po podatkih Google Trends je Slovenija že nekaj času v vrhu seznama držav po številu poizvedb uporabnikov Google-a s ključno besedo "cryptocurrency", kar pomeni kriptovaluta. Izzivi in priložnosti digitalizacije tako v praksi izvajalcev računovodskih storitev zahtevajo tudi razumevanje aktualnih vsebin s področja kriptovalut. Na predavanju bo predstavljena regulacija kriptovalut, njihova računovodska obravnava in davčne posledice.
11:20–11:40
Je sodobna tehnologija grožnja za računovodje ali nova priložnost?
Slavko Frelih, AccountingBox
Spremembe so edina stalnica v našem življenju. Razumljivo je, da se včasih čutimo ogrožene, saj se spreminjajo okoliščine in situacije, ki smo jih vajeni in nas silijo izven naše cone udobja. Vendar pa spremembe številne izzive, s katerimi se srečujemo, spreminjajo v nove poslovne priložnosti (medicina, delovno okolje, ekologija,...). V tej luči je potrebno gledati tudi na spremembe, ki jih tehnologija prinaša na področje računovodstva. Tovrsten napredek predvsem omogoča, da računovodstvo lahko izpolni svoje pravo poslanstvo, kar pomeni razumevanje svojih strank, svetovanje in pomoč pri odločitvah. Kakor tudi ponuditi podjetniku informacije »kadarkoli«, »kjerkoli« in na razumljiv način. Takemu način sodelovanja se prilaga vse več obstoječih, še bolj pa ga na trg prinašajo novi podjetniki, katerim je in bo to ključnega pomena pri izbiri partnerja za vodenje računovodstva. Spremembe istočasno pomenijo, da urejanje dokumentacije in prepis podatkov iz dokumentov, ne bo pripravljen plačevati nihče več!
11:40–13:08 Kosilo
13:08–14:08
Napotitev na delo v tujino s pravnega vidika
mag. Helena Polič Kosi, odvetnica
Napotitev na delo v tujino zahteva od delodajalcev poznavanje zakonodajnih posebnosti. Kakšna naj bo vsebina pogodbe o zaposlitvi in aneksa pri napotitvi na delo v tujino in kakšna je sodna praksa?
14:08–14:20
Poenostavite poslovanje s »PANTHEON poslovnimi procesi« – za hitro, varno in učinkovito delo računovodij
Andrej Mertelj, Datalab Tehnologije d.d. in Tadej Smogavec, Telekom Slovenije, d.d. 
14:20–15:20
Operativni dajatveni vidik napotenih delavcev
Damjan Pal, Davčna hiša Bilans d.o.o.
Napotitvene kreativnosti skozi plačilno listo – dohodnina, prispevki za socialno varnost in povračila stroškov pri napotenih delavcih. Dnevnice, KIDO in rezidentski statusi ter PDO kot gorivo za napotene. Posamezna napotitev vs. »navodila za reševanje posamičnih primerov«.
15:20–15:50 Odmor
15:50–16:30
Računovodenje najemov po novem
Andreja Bajuk Mušič, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
V juniju 2018 je Slovenski inštitut za revizijo objavil predlog sprememb SRS. Najpomembnejši del sprememb se nanaša na spremenjeno računovodsko obravnavo najemov. Največjih sprememb bodo po predlogu deležni najemniki, ki bodo po novem med sredstvi pripoznavali pravico do uporabe sredstva. Delitev najemov na finančne in poslovne najeme se tako ukinja. Posledica spremembe standarda bo pri najemnikih vplivala na povečanje bilančne vsote, znižanje kazalnikov dolg/kapital in podobno. Zaradi spremenjenega načina prikazovanja stroškov pa so predlagana sprememba standarda, ob ostalih nespremenjenih pogojih, prispevala k višjim pripoznanim stroškom v začetnih letih najema v primerjavi s sedanjim poslovnim najemom.
16:30–16:50
Evropske plačilne navade 2018
Natalija Zupan, EOS KSI d.o.o.
Raziskava »Plačilne navade v Evropi« ugotavlja plačilne roke, zamude pri plačilih, delež pravočasnih plačil pri poslovanju s pravnimi osebami in fizičnimi osebami, kje so vzroki za zamude in s kakšnimi težavami se srečujejo podjetja zaradi neplačil. Raziskava je bila izvedena med 3400 podjetji v 17 državah Evrope.
16:50–17:30
Oddelitve – pravni, davčni in računovodski vidik
Maja Bohorič Rade, Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o.
- kdaj je oddelitev smiselna
- kdaj je lahko oddelitev davčno nevtralna (vsebinsko in formalno)
- postopki in vsebina delitvenega načrta
- priglasitev FURS
- izvedba oddelitve in postopki po izvedeni oddelitvi
20:22–20:34
In kaj imam jaz od tega …
Ljiljana Pavković, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
19:00–21:00
Večerja, podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa ter podelitev priznanj udeležencem 20 kongresov in zadnjih 10 kongresov.
21:00–01:00
Družabni večer z Josip Brass bandom
   

petek, 12. oktober 2018

10:00–11:00
Več različnih DDV številk in evidentiranje
mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o.
Prispevek bo obravnaval situacije, ko kupujete blago od partnerja iz recimo Avstrije in vam ta izda račun z uporabo slovenske DDV številke in obračuna slovenski DDV, čeprav ste do sedaj dobivali od njega račune, ki so bili izdani pod njegovo avstrijsko DDV številko in je bila to pridobitev blaga iz Avstrije. Pogledali bomo kakšne so razlike pri blagu in pri storitvah ter ali je kakšna razlika, če je partner izven EU. Prikazali bomo kako to lahko primerjamo z Intrastatom. Nadaljevali bomo z izdanimi računi, ko so zelo pogoste situacije, da recimo partner iz Nemčije želi, da mu blago zaračunamo na njegovo italijansko DDV številko. Celotna tematika bo razložena z uporabo primerov in z navedbo kako se zadeve vpiše v DDV evidence.
11:00–11:20
24/7 financiranje v mobilni banki
Domen Baškovec, NLB d.d.
Splet in mobilni telefoni v zadnjih 20. letih močno spreminjata svet. Vse več je storitev, ki so nam na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu in to kar iz udobja domačega naslanjača, kar se nam zdi že povsem samoumevno. Tako lahko ponoči kupimo letalske karte, sklenemo zavarovanje ali naročnino za ogled priljubljenih TV nanizank. Trendu dosegljivosti in udobja sledi tudi NLB pri razvoju bančnih storitev, zato smo v letošnjem letu, kot prva banka v Sloveniji, svojim poslovnim uporabnikom ponudili možnost financiranja prek mobilne banke Klikpro – s Hitrimi krediti in Hitrimi limiti, brez enega samega obiska bančne poslovalnice. Podjetniki lahko enostavno in priročno pridobijo potrebna finančna sredstva, ne glede na to, kje so in koliko je ura.
11:20–12:20
Davčni odtegljaji - praktični primeri
mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.
Z davčnim odtegljajem se srečujejo podjetja, ki poslujejo v mednarodnem okolju. Pomembno je poznati osnovne značilnosti davčnih odtegljajev, od česa se obračunavajo, po kakšni stopnji in kakšen je postopek plačila davka. Še posebej pa je pomembno da poznamo tudi nekatere mednarodne predpise (direktive, pogodbe), ki nam davčni odtegljaj lahko znižajo ali celo odpravijo. Pogledali si bomo praktične primere in težave v povezavi z davčnim odtegljajem ter najnovejšo prakso.
12:20–12:50 Odmor
12:50–13:02
Kako s trikotnikom ravnovesja povečati dodano vrednost podjetja
Gorazd Gornjec, lastnik in direktor podjetja COPIA BIRO d.o.o.
Obvladovanje poslovnih procesov v podjetju je poleg obvladovanja denarnega toka ključno, da bo podjetje poslovalo uspešno na dolgi rok. Obvladovanje poslovnih procesov lahko razdelimo v 3 glavne skupine, ki sestavljajo t.i. trikotnik ravnovesja. To so ČAS, STROŠKI in KAKOVOST!
Na predavanju bo g. Gornjec, direktor in lastnik podjetja Copia biro, ki je v zadnjih treh letih povečalo prihodke za več 50 % in ustvarilo za več kot 200.000,00 € dobička, predstavil ključne pasti in nevarnosti zaradi katerih podjetja po uspešni začetni rasti zaidejo v težave, kako se izogniti tem pastem in kakšno vlogo naj pri tem odigra računovodstvo oz. računovodski servis podjetja.
13:02–13:42
Povezane osebe pri normircih
Patricija Pergar, vodja sektorja za obdavčitev dohodkov, FURS
Sistem ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti in od dohodkov pravnih oseb z upoštevanjem normiranih odhodkov se je v letu 2018 dopolnil. Ob ohranitvi administrativne enostavnosti sistema so se, z namenom zajezitve zlorab pri ugotavljanju davčne osnove po normiranih odhodkih, spremenile določbe Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se nanašajo na ugotavljanje prihodkov, ki pomenijo zgornjo mejo za možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, prenovil se je pogoj za obvezen izstop iz sistema in z absolutno višino se je omejil znesek davčno priznanih normiranih odhodkov. Za ugotavljanje prihodkovnega pogoja za vstop ali izstop iz sistema normiranih odhodkov se po novem v nekaterih primerih upoštevajo tudi prihodki povezanih oseb.
13:42–13:54
Hiveterminal - rešitev za likvidnostne težave vaših partnerjev
Matjaž Gačnik, Hiveterminal.com
Dolgi plačilni roki, visoki stroški zavarovanj in neskončna papirologija so zgolj nekateri problemi, s katerimi se soočajo mala in srednje velika podjetja, ko iščejo rešitev svojih likvidnostnih težav. Rešitev ponuja Hiveterminal, prva platforma za nakup in prodajo odprtih terjatev, ki temelji na t.i. blockchain tehnologiji, malim in srednje velikim podjetjem pa omogoča hitro in cenovno dostopno likvidnost ter hitrejši dostop do novih virov financiranja. Z rešitvijo slovenskega podjetja, ki je lani v Barceloni prejelo naziv “Najboljši novi blockchain projekt leta 2017”, bodo lahko računovodski servisi svojim strankam ponudili storitev odkupa terjatev, ob tem pa sebi zagotovili še dodaten vir financiranja, zato predstavitve ne gre zamuditi!
13:54–15:10 Kosilo
15:10–17:00
Vodenje sebe in drugih v kriznih situacijah
dr. Željko Ćurić, O.K. Consulting d.o.o.
Stari Grki so rekli, da je Kriza zahtevna ljubica, s katero je možno ustvariti ljubezensko razmerje. Občasno se pojavlja v našem življenju v različnih oblikah in ponavadi prinese s seboj določene spremembe, ki so lahko prijetne ali neprijetne, želene ali neželene, grde ali lepe ... Stari narodi so verjeli v demone, prekletstva in usodo, znanost pa jo definira kot stalnico in spremljevalko človeka v poslu ali zasebnem življenju. Obstajajo koraki, metodologija in končno povedano managament krizne situacije. Poglejmo ...
17:00–17:05
Zaključek 20. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

Preberite še: Predavatelji na 20. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev >>