Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 25. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

"Pogled v prihodnost"

četrtek, 5. oktober 2023

08:30 – 09:15 Registracija
Sponzor registracije 
09:15 – 09:55

Otvoritev in pozdravni govor

Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov
Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije
10:00 – 10:20

Novosti v zakonodaji - usmeritve

mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance

10:20 – 10:50

Pregled sprememb in dopolnitev Slovenskih računovodskih standardov 2024

Mihael Kranjc, SAŠA d. o. o.

Komisija za Slovenske računovodske standarde (SRS) je v letih 2022 in 2023 pregledala veljavne računovodske standarde in pripravila dopolnitve in spremembe, ki bodo predvidoma pričele veljati z letom 2024. Pri tem je upoštevala spremembe, ki so se od objave trenutno veljavnih standardov zgodile v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, druga dognanja računovodske stroke in opravila redakcijske popravke in posodobitve. Odpravljene so bile določbe o medletnem poročanju, konsolidaciji in določbe, ki se nanašajo na poslovodno računovodstvo. Uporabljene so nekatere bolj natančne definicije, ki bodo uporabnikom pomagale k boljšemu razumevanju in posledično tudi k boljšemu poročanju. Pretresena so bila tudi zahtevana razkritja, kjer je bila zasledovana ideja, da ta ne bi bila preobsežna. Dodane so možnosti poenostavljenega prehoda načina računovodenja, kadar organizacija preide iz majhne v srednjo organizacijo in obratno in še nekatere druge poenostavitve. Večjih sprememb je bil deležen Uvod, tudi z dodano novo točko 8. Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, povsem nov je SRS 3 (2024) Finančne naložbe, nekatere vsebinske spremembe pa so doživeli tudi drugi standardi.

10:50 – 11:00

Sponzorsko predavanje AccountingBox: Sestavine uspeha

Jure Košir

11:00 – 11:30

Evidenca o izrabi delovnega časa

Tanja Bohl, Odvetniška pisarna Bohl, d. o. o.

DZ je sprejel novelo ZEDSV-A, ki prinaša vrsto sprememb pri vodenju evidenc, ki so jih dolžni voditi delodajalci, zlasti pri evidenci o izrabi delovnega časa. V okviru seminarja bomo izvedeli kakšne spremembe prinaša novela ZEPDSV-A, kaj vse mora po novem vsebovati evidenca o izrabi delovnega časa, ali je elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa obvezno za vse delodajalce ter katere so najpogostejše napake pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa in kako se jim izogniti.

11:30 – 11:40

Sponzorsko predavanje Datalab SI d.o.o.: Kako v treh korakih digitalizirati ključne procese v računovodskem servisu?

Janja Praznik, APO ACCOUNTING d.o.o. in Toni Žužek, Datalab SI d.o.o. 

11:40 – 13:20 Kosilo v penzionski in A la carte restavraciji

13:20 – 14:05

Izkušnje in izzivi pri koriščenju davčnih olajšav po Zakonu o  davku od dohodkov pravnih oseb

Marija Tomc Muc, Bonus Akademija d. o. o.
Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 2R je prinesla nove davčne olajšave ter bistveno spremenila nekatere že poznane. Strnili bomo izkušnje prvega davčnega leta, v katerih smo jih lahko koristili, in izpostavili nekatere izzive pri uveljavljanju teh olajšav v praksi predvsem v povezavi s pojasnili Finančne uprave. Največjo pozornost bomo namenili novim davčnim olajšavam ter novejšim pojasnilom Finančne uprave. Obravnavali bomo olajšavo za digitalni in zeleni prehod, novosti pri olajšavah za zaposlovanje in donacije ter tudi posebnosti nekaterih drugih davčnih olajšav.

14:05 – 14:15

Sponzorsko predavanje Seyfor d.o.o.: Prelet brez besed

Uroš Leban, Član uprave za Prodajo in Marketing, Seyfor Adriatic

14:15 – 14:25

Stres in sprostitev na delovnem mestu

Miha Krušič, koreograf
Kako lahko optimiziramo in razgibamo telo v desetih minutah - gibalne stimulacije v pisarni za lažje delo in sprostitev stresa. 

14:25 – 15:15

Aktualna stališča sodne prakse s področja urejanja delovnopravnih razmerij

Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji d. o. o. 
Na področju delovnega prava je v zadnjem času sodna praksa izoblikovala kar nekaj stališč, ki pomembno vplivajo na dosedanjo prakso delodajalcev pri urejanju delovnopravnih razmerij. Zaradi obstoja nasprotujočih si stališč v sodni praksi in pogosto tudi zaradi nejasnih razlag delovnopravnih predpisov, so delodajalci nemalokrat postavljeni v položaj, v katerem se sprašujejo, ali ravnajo prav in kako razlago predpisa sploh pravilno prenesti v prakso. Predavanje bo namenjeno predstavitvi novejše sodne prakse in odgovoru na dileme delodajalcev pri urejanju pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
15:15 – 15:25

Sponzorsko predavanje Softnet d.o.o.: Kako zagotoviti neprekinjeno delovanje telekomunikacijskih storitev

Andrej Boštjančič, direktor Softnet d.o.o.

15:25 – 16:10

Odmor - mreženje s pokrovitelji in udeleženci

16:10 – 17:00

Računovodska in davčna obravnava upravljanja terjatev

Ksenija Prosen, Rocon d. o. o. 
Podjetja, ki uspešno upravljajo svoje terjatve, tekoče spremljajo plačila in pravočasno ukrepajo v primeru zamud in neplačil. Kljub temu se lahko pojavijo situacije, ko je potrebno terjatve prodati, zmanjšati njihovo vrednost zaradi neuspešne izterjave ali jih celo odpisati. Različni postopki upravljanja terjatev imajo različno računovodsko in davčno obravnavo, kar lahko vpliva na izkazovanje dobička, obdavčitev in finančno stanje podjetja.

19:00 – 19:45 Večerni sprejem in presenečenje večera 
Sponzor presenečenja večernega sprejema    
Sponzor cocktail sprejema 
19:45 - 21:10 Večerja, podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa

21:10 – 02:00

Družabni večer z glasbeno skupino Mambo Kingspetek, 6. oktober 2023
09:30 – 10:30

7 veličastnih

mag. Damijan Špes, samostojni davčni svetovalec
Evropska sodna praksa s področja DDV je ključ do množice odgovorov na vprašanja, ki se nam vsakodnevno porajanju pri izvajanju DDV predpisov. Ker imamo v Sloveniji nedosegljivo vrhunsko učinkovit in bleščeče popoln pravosodni sistem, lahko v 20 letih od vstopa Slovenije v Unijo na prste roke in pol preštejemo evropsko sodno prakso v povezavi s primeri iz Slovenije. Predstavljamo vam 7 veličastnih!

10:30 – 10:40

Sponzorsko predavanje Intera d.o.o.: Optimizirajte računovodska opravila z uporabo sistema CRM

Uroš Žohar, Intera d.o.o.

10:40 – 11:30

Računovodska obravnava poslov, ki jih organizacije sklepajo po spletu

mag. Andreja Mušič, Zveza RFR
Vse večji del poslovanja se širi na splet - od naročanja blaga, storitev, do virtualnih denarnic in plačil. Obveznosti pa se ne poravnavajo samo z uradnimi valutami, ampak tudi z žetoni (tokens) in kriptovalutami. Računovodje se zato vse pogosteje srečujejo z izzivi pripoznavanja tovrstnih dogodkov in vprašanji kaj predstavlja verodostojno listino za pripoznanje poslovnih dogodkov. Vse to bomo v čim večji meri osvetili na posvetu.

11:30 – 12:20 Odmor
12:20 – 12:40

Računovodstvo v dobi trajnostnih sprememb: Sledenje evoluciji poročanja

Aleksander Mavec, BE-terna d.o.o.

Na predavanju si bomo pogledali kakšne spremembe lahko pričakujemo v prihodnje na področju trajnostnega poročanja in kakšne zahteve prinaša nova zakonodaja. Popeljali vas bomo skozi proces zbiranja in analiziranja podatkov za trajnostno poročanje ter predstavili izgled končnega rezultata - ESG poročila. Pogledali bomo nekatere aktualne rešitve za upravljanje in poročanje podatkov.

12:40 – 13:10

Sponzorsko predavanje NLB d.d.: Novosti in trendi na področju negotovinskega plačevanja - kje smo in kam gremo?

mag. Nataša Tomc Jovović, poslovna direktorica za poslovanje s prodajnimi mesti in bankomati in Katarina Muhič, svetovalka za upravljanje ponudbe, NLB d.d.

13:10 – 13:55

Čezmejno izvajanje storitev v luči novega ZČmlS-1

Irena Kamenščak, BDO svetovanje d. o. o.
Čezmejno izvajanje storitev slovenskih delodajalcev je v zadnjih letih postala običajna praksa načina opravljanja dejavnosti. Takšen način opravljanja dejavnosti pa za delodajalca pomeni določene dodatne obveznosti vezane na urejanje statusa delavca, ki ga napoti na delo v tujino. Predavanje bo osredotočeno na prenovljena pravil pridobivanje potrdila A1 v luči novega ZČmIS-1, ki je stopil v veljavo v aprilu 2023, za slovenske delodajalce, ki delavce napotujejo na delo v druge države članice EU oz. z njimi izenačene države, pa se bodo novi členi pričeli uporabljati s 1. 1. 2024.

13:55 – 14:55 Kosilo v penzionski in A la carte restavraciji
14:55 – 15:55

Motivacijsko predavanje: Komunikacija, odnosi, zaupanje in hiša zdravja

Sanela (Banović) Peresciutti, dr. med.
Dandanes se veliko govori o stresu, depresiji, motiviranosti, odnosih v službi in doma. V svojem predavanju dajem poudarek na pomembnost psihološke kleti v vsakdanjem življenju in zakaj na njo ne smemo pozabiti, ter kakšna je vloga zaupanja v odnosu. Psihološko zdravje je umetnost in mistika, ter pomemben del zdrave strukture osebnosti. Kako se povezujeta telesno in duševno, je ljudi zanimalo od nekdaj, saj se vse znane tradicionalne medicine v svojem bistvu ukvarjajo prav s tem vprašanjem. Dober odnos do sebe in drugih vpliva na naše življenje, posebno na zdravje. Osebnostni in socialni potenciali so potrebni za vzdrževanje psihološkega zdravja in uspešno reševanje problemov. Govorim tudi o hiši zdravja, o temeljih in stebrih, na zelo poenostavljen in spodbuden način. Sproščeno stanje telesa in duha namreč upočasnjuje srčni utrip in znižuje krvni tlak ter tako pospešuje prekrvavitev večjih mišic in zmanjšuje njihovo napetost. V drugem delu delavnice govorim o motiviranosti, kako spodbuditi zaupanje in optimizem, kako izboljšati odnose med ljudmi in uživati v njima.

15:55 – 16:00

Zaključek 25. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

* Pridružujemo si pravico do spremembe programa

Preberite še: 

Predavatelji na 25. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev >>
25. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev >>
Kotizacija >>
Namestitev >>