Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Organizatorja

                      
               

PROEVENT d.o.o.
Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana
g. Tihomir Kovačič
T: 01/3003 208
E: 
tihomir.kovacic@proevent.si
W: 
www.proevent.si

 
GZS - Zbornica računovodskih servisov

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
ga. Polonca Podgoršek
T: 01/5898 314
E: zrs@gzs.si
W: www.gzs.si/zrs