Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 22. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

"Strokovno čez spremembe"

četrtek, 8. oktober 2020

08:45 – 09:30 Registracija
09:30 – 10:00

Otvoritev in pozdravni govor

Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov

10:00 – 10:30

Krvna slika gospodarstva v letu COVID-19

Bojan Ivanc, glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije
Pogled na poslovanje gospodarstva v 1. polletju 2020, ocena za leto 2020 in napoved za 2021, in sicer po naslednjih ključnih agregatih: industrijske proizvodnja, izvoz, zaposlenost, povprečne plače, cene. Analiza prizadetih sektorjev in podpornih ukrepov države.

10:30 – 11:10

DDV spremembe v 2021 ter aktualne sodbe

mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d. o. o. 

Sredi leta 2021 nas čakajo DDV spremembe, ki so bodo najbolj nanašala na tiste, ki prodajajo blago končnim potrošnikom v EU (t.i. kataloška prodaja). Mini VEM se bo preimenoval v VEM in širi se nabor storitev, saj so sedaj v mini VEM samo elektronske storitve. Pogledali bomo aktualno evropsko in slovensko sodno prakso.

11:10 – 11:20

Sponzorsko predavanje Vibor d. o. o.: Kako se znebiti pretipkavanja faktur v računovodski sistem?

Gregor Krapež in Gregor Pevec

11:20 – 12:00

Oddelitev nepremičnin – davčno pravni vidik

mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d. o. o.

Podjetnik, ki se bliža pokoju, želi podjetje prenesti na naslednike. Vendar pa želi zase zadržati nepremičnine, da bi si z njihovim oddajanjem v najem lahko zagotovil dostojno starost. Zato pred prenosom najprej oddeli del podjetja z nepremičninami na novoustanovljeno družbo, prvo družbo, v kateri je osnovna dejavnost pa npr. prenese na otroke. Pogledali bomo kako takšna oddelitev poteka ter na kaj moramo biti z davčno pravnega vidika pri tem pozorni.

12:00 – 13:45 Kosilo v penzionski restavraciji

13:45 – 14:15

Oddelitev nepremičnin – računovodski vidik

Ksenija Prosen, Rocon d. o. o.

Pri oddelitvi na novo družbo, je izredno pomemben davčno pravni vidik, kljub temu pa ne smemo pa pozabiti na pravilno računovodsko obravnavo. Pri samem postopku oddelitve se srečamo z dvema pomembnima mejnikoma – obračunskim datumom in datumom vpisa v sodni register. Med enim in drugim navadno preteče kar nekaj mesecev. Spoznali bomo, na kaj mora biti računovodja pozoren in kako mora evidentirati poslovne dogodke, predvsem tiste, ki nastanejo po obračunskem datumu.

14:15 – 14:25

Sponzorsko predavanje SAOP d. o. o.: Hrbtenica s pozitivno bilanco

Uroš Leban, direktor prodaje in marketinga v skupini Saop

14:25 – 15:05

Vloga računovodje pri ocenjevanju tržne vrednosti in prodaji podjetja

Tomo Senekovič, Borza posla, center za spodbujanje kontinuitete podjetništva

Prihajamo v obdobje upokojevanja prvih generacij slovenskih podjetnikov, ki so s poslovanjem pričeli v letih po osamosvojitvi. Nekateri so za svoje nasledstvo poskrbeli znotraj podjetja ali družine, večina podjetnikov pa logičnega naslednika žal nima, zato prodajo svojega podjetja vidijo, kot eno izmed možnosti za izstop iz podjetništva. Prodaja podjetja je kompleksna transakcija, ki se v mnogo pogledih razlikuje od ostalih prodajnih postopkov, zahteva namreč multidisciplinarna znanja. Nestrokovno vodena prodaja podjetja je pogosto ne le neuspešna, lahko celo ogrozi obstoječe poslovanje podjetja! Na predavanju bomo postopek in zakonitosti prodaje podjetja obravnavali v kontekstu manjših, zasebnih podjetij, pogledali bomo kakšno podjetje je sploh primerno za prodajo, kako se ocenjuje tržna vrednost zasebnega podjetja, kdo so običajno kupci takšnih podjetij, kakšne so tipične strukture prodaje podjetja, podrobneje pa bomo pogledali tudi, kakšna je vloga računovodje, tako pri ocenjevanju tržne vrednosti podjetja, kot tudi pri samem postopku prodaje podjetja.


15:05 – 15:15

Čarovniški nastop: čarovnija v računovodskem vsakdanu

Magic Aleksander
15:15 – 16:00 Odmor
16:00 – 16:10

Sponzorsko predavanje Datalab: Kako se računovodja uspešno prilagodi na COVID situacijo

Andrej Mertelj, izvršni direktor Datalab

16:10 – 17:00

Strah – ključ za doseganje vaših sanj

mag. Brigita Pirc, BNI Slovenija
Tam kjer naletimo na naš strah, tam običajno čakajo tudi naše največje priložnosti. In hkrati je to običajno pot, kjer imamo največ osebnih izzivov in pot, ki nam na koncu lahko prinese naša največja zadovoljstva in uspehe. Na predavanju bomo spoznali, kaj je strah, kako nas ovira in kakšna je pot, da skozi strah presežemo svoje omejitve in naredimo korake v smer doseganja naših sanj.
19:00 – 21:00 Večerja, podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
21:00 – 

Družabni večer z Markom Vozljem in Mojstri 

Sponzor večernega presenečenja       


petek, 9. oktober 2020
10:00 – 10:45

Računovodska in davčna obravnava državnih pomoči in nekaterih podobnih poslovnih dogodkov

Marija Tomc Muc, Bonus Akademija d. o. o.
Računovodski standardi državno pomoč opredeljujejo kot delovanje vlade za zagotovitev gospodarske koristi posameznemu podjetju ali skupini podjetij, ki morajo zadostiti opredeljenim sodilom. Prejeto pomoč organizacija pripozna v prihodkih, ko ima dovolj močno zagotovilo, da ji prejete pomoči ne bo potrebno vrniti, oziroma da bo izpolnila pogoje za pridobitev. Poleg računovodskega evidentiranja bomo pregledali tudi pravila obravnavanja državnih pomoči z vidika davka od dohodkov pravnih oseb ter DDV. Posebno pozornost bomo namenili računovodskemu in davčnemu obravnavanju državnih pomoči povezanim s COVID-19.

10:45 – 11:35

Delovni čas kot obvezna sestavina urejanja delovnopravnega razmerja

Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji d. o. o.

Eden najpomembnejših elementov delovnega razmerja je delovni čas. To je čas, ko delavec »da na razpolago« delodajalcu samega sebe oziroma svoj čas, svoje znanje, sposobnosti in zmožnosti. Prav zaradi tega je vprašanje delovnega časa predmet intenzivnega mednarodnega urejanja, katerega namen je varovanje delavčevega zdravja in sposobnosti skozi celotno aktivno življenjsko obdobje. Vsebina predavanja bo zajela eno od obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Udeleženci bodo seznanjeni s pravnimi predpisi, ki jih morajo upoštevati pri urejanju delovnega časa, z njegovo organizacijo, omejitvami, evidentiranjem in pravicami delavcev v zvezi z delovnim časom.

11:35 – 12:40 Odmor
12:40 – 13:20

Vpliv sprememb ZPIZ na dvojni status upokojencev, prokuristov skozi primere

mag. Sabina Lamut, LamutS d. o. o. 
Od 1. januarja 2020 so pričele veljati tudi spremembe ZPIZ-2 . katerih cilj je zagotovitev dostojnejših pokojnin in hkrati spodbujanje vseh upokojencev, ki so  izpolnili pogoje za starostno pokojnino v ponovno reaktivacijo in opravljanje dela ,saj se jim povečuje odstotek izplačila starostne pokojnine iz dosedanjih 20% na 40%. Preverili bomo omejitve, prednosti ter možne oblike dela upokojencev  skozi praktične primere. Poudarili bomo katera dela še vedno ne vplivajo na višino pokojnine in kako se upošteva zakonsko omejeni letni  znesek določen z Zakonom o urejanju trga dela. Upokojenci  pogosto obdržijo status prokurista, zato bomo ta vidik posebej izpostavili tudi z vidika obdavčitve.

13:20 – 13:50

Sponzorsko predavanje NLB: Z roko v roki skozi čase sprememb

Dejan Pristovnik, NLB d. d.

13:50 – 15:10 Kosilo v penzionski restavraciji
15:10 – 16:00

Obveznosti računovodij pri prepoznavanju in poročanju o čezmejnih aranžmajih – DAC6

Mateja Babič, WTS TAX, davčno svetovanje,  d. o. o.
Namen predavanja je seznaniti slušatelje o novih evropskih zahtevah glede obveznega poročanja računovodij (in ne njihovih strank) preko eDavkov v primeru svetovanja strankam o določenih čezmejnih transakcijah. Nova evropska Direktiva Sveta (EU) 2018/822 z dne 25. maja 2018 glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča je vključena v Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2L), ki se bo v tem delu začel izvajati s 1. 1. 2021.

16:00 – 16:05

Zaključek 22. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

* Pridružujemo si pravico do spremembe programa

Preberite še: 

Varnost >>

Prijavite se lahko preko elektronskega obrazca tukaj >>


 

V primeru, da izvedba Kongresa IRS v načrtovanem terminu v skladu s takrat veljavnimi predpisi, ne bo dovoljena, se bo program Kongresa izvedel v obliki več krajših seminarjev. 
Dogodki se bodo v tem primeru izvajali v Ljubljani med oktobrom in decembrom 2020, posnetki pa bodo objavljeni na zaprtih spletnih straneh.