Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Predavatelji 2022

 

   

Maja Bohorič Rade, univ. dipl. ekon., Svilar Bohorič & partnerji d.o.o.

je davčna svetovalka v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o. Svetuje predvsem na področju neposrednih davkov – DDPO in dohodnina – ter na področju računovodskih predpisov, kot pooblaščenka davčnih zavezancev pa sodeluje tudi v davčnih inšpekcijskih in drugih postopkih. Kot predavateljica izvaja številne seminarje in druga izobraževanja z vseh področij svojega delovanja

 

mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav.

je direktor pravne službe GZS, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice (ICC). Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega poslovanja, zlasti priprave in izvajanja kompleksnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge, varstva osebnih in zaupnih podatkov, urejanja korporacijskih razmerij ter arbitraže in alternativnega reševanja gospodarskih sporov. Je tudi gostujoči predavatelj gospodarskega prava na Fakulteti za management v Kopru, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravni fakulteti v Mariboru. Marko redno objavlja v domači in tuji periodiki in je avtor / soavtor več kot 50 strokovnih člankov ter soavtor 5 monografij, predvsem s področja gospodarskega prava in mednarodne trgovine (COBISS).


 

prof. dr. Maja Dolenc, prof. šp. vzg. zaposlena na Fakulteti za šport kot redna profesorica

je nosilka predmetov Fitnes ter Športna rekreacija ter sonosilka predmeta Aerobika in fitnes.
Ukvarja se z raziskovanjem življenjskega sloga ljudi ter programiranjem vadb za zdravje in je avtorica več univerzitetnih učbenikov ter številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Z nacionalnimi panožnimi zvezami sodeluje pri strokovnih usposabljanjih in je nosilka praktičnega usposabljanja za naziv Vaditelj športne rekreacije pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, v vsebinah Vadbeni procesi v športni rekreaciji.

 

 prof. dr. Peter Grilc, univ. dipl. prav.

je redni profesor na katedri za civilno pravo, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
 

dr. Urška Kežmah - odvetnica

odvetnica, specialistka s področja gospodarskega in civilnega prava, varstva osebnih podatkov ter pogodb in predpisov na področju elektronskega poslovanja, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov - DPO Executive.

 
Okrogla miza:
Kvaliteta računovodske informacije 
Govorci (po abecednem vrstnem redu):
- Peter Grum, v.d. generalnega direktorja FURS
- mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES
- dr. Jožko Peterlin, preizkušeni poslovni finančnik, Smartfin d.o.o.
- dr. Matjaž Prusnik, direktor Zveze RFR
- Nataša Simčič, direktorica Kreditnih analiz pravnih in fizičnih oseb pri NLB d.d.
- Aleksander Štefanac, predsednik ZRS - moderator
- Marija Tomc Muc, direktorica Biro bonus d.o.o. in članica Upravnega odbora ZRS

                          

                      
 

Katja Dražnik

moderatorka 15. Zbora članov ZRS