Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 7. Zbora članov ZRS

Laško, 8. oktober 2014

10.30 - 11.00

Registracija

11.00 - 11.15

Pozdrav predsednika ZRS in poročilo o delu ZRS

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

11.15 - 11.45

Obvezna dela, ki jih računovodski servis naredi za naročnika

delovna skupina ZRS

11.45 - 12.15

Promocija zdravja na delovnem mestu – rezultati projekta

delovna skupina ZRS

12.15 - 13.45

Kosilo

13.45 - 14.30

Predavanje o absentizmu/prezentizmu na delovnih mestih v računovodskih servisih ter kako ga pravočasno prepoznati in izvajati preventivne ukrepe

Alenka Planinc Rozman, Planinca d.o.o.

14.30 - 15.00

Standard izvajalcev računovodskih storitev

delovna skupina ZRS

15.00 - 15.30

Implementacija standarda izvajalcev računovodskih storitev - pogled banke

Nataša Simčič, NLB d.d., samostojna analitičarka

15.30 - 16.00

Pregled poslovnih knjig računovodskih servisov s strani FURS

Cilka Habjan, direktorica DU Kranj in Natalija Lazar, vodja sektorja za odmero, kontrolo in informiranje DU Kranj

16.00 - 16.45

Aktualno o eRačunu

mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica Uprave RS za javna plačila in delovna skupina ZRS

16.45 - 17.00

Razprava

19.00

Večerja in družabni večer