Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 6. Zbora članov ZRS

Laško, 9. oktober 2013

10.00 -10.30 Registracija Kongresni center Wellness Park Laško
10.30 - 10.40 Pozdrav predsednika ZRS in poročilo o delu ZRS Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
10.40 - 10.55 Komunikacijska strategija ZRS Larisa Kobe, LK vizija, Larisa Kobe s.p.
10.55 - 11.20 Pravilniki in akti v računovodskem servisu - predstavitev orodja delovna skupina ZRS
11.20 - 11.55 Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi RM PLUS d.o.o.
11.55 - 12.30 BSN - Bisnode Speed Networking Bisnode d.o.o.
12.30 - 14.00 Kosilo (sedeče)
14.00 - 14.20 Prenovljena tipska pogodba v povezavi s kazensko odgovornostjo računovodje delovna skupina ZRS
14.20 - 14.40 Promocija zdravja na delovnem mestu delovna skupina ZRS
14.40 - 15.30 Implementacija standarda za računovodske storitve v slovenski prostor delovna skupina ZRS
15.30 - 16.00 KOC - zaključki kompetenčnih modelov za izbrana delovna mesta KOC d.o.o.
16.30 Ogled Pivovarne Laško in Aškerčeve domačije
20.00 Večerja in družabni večer z Improvizacijskim gledališčem Ljubljana (IGLU)