Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 4. Zbora članov ZRS

Portorož, 3. oktober 2011

12.15–12.45

Registracija

Kongresni center Portus, Hotel Slovenija

12.45 – 13.45

Sprejem s pogostitvijo in pozdrav predsednika Zbornice računovodskih servisov

13.45 – 14.15

Predstavitev članov novega Upravnega odbora ZRS

člani Upravnega odbora ZRS

14.15 – 14.30

Poročilo o delu ZRS

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS

14.30 – 15.15

Predstavitev dejavnosti 69.200 v številkah

delovna skupina ZRS

15.15 – 15.45

odmor

15.45 – 16.30

Sistemizacija delovnih mest v računovodskem servisu

delovna skupina ZRS

16.30 – 17.15

Primerjava kakovosti storitev računovodskih servisov glede na certifikat (predstavitev diplomskega dela)

Neža Štumberger

17.15 – 17.45

Razprava

19.15 večerja in družabni večer Terasa Mystica