Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 3. Zbora članov ZRS

Portorož, 13. oktober 2010

12.00–12.30

Registracija

Kongresni center Portus, Hotel Slovenija

12.30 – 13.30

Sprejem s pogostitvijo in pozdrav predsednika

13.30 – 14.00

Poročilo o delu

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS

14.00 – 14.15

Pozdrav predsednika EFAA

Geoffrey Britton, predsednik EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises *

14.15 – 15.00

Delovanje računovodskih servisov v Evropi

Federico Diomeda, direktor EFAA *- European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises *

15.00 – 15.45

Promocija ZRS

delovna skupina ZRS

15.45 – 16.15

odmor

16.15 – 16.45

Prenovljena Tipska pogodba

delovna skupina ZRS

16.45 – 17.30

Smernice, indikatorji in akti v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

delovna skupina ZRS

17.30 – 18.15

Razprava

18.15 večerja

20.00

Družabni večer

Terasa Mystica