Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 2. Zbora članov ZRS

Portorož, 14. oktober 2009

12.00–12.30

Registracija

 

12.30 – 13.30

Sprejem s pogostitvijo in pozdrav predsednika ZRS

 

13.30 – 14.00

Poročilo o delu ZRS

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS

14.00 – 15.00

Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig

delovna skupina ZRS

15.00 – 15.30

Spremembe pogojev za vpis v Katalog računovodskih servisov

delovna skupina ZRS

15.30 – 15.45

odmor

 

15.45 – 16.15

Prenova tipske pogodbe

delovna skupina ZRS

16.15 – 16.45

Zavarovanje poklicne odgovornosti

delovna skupina ZRS

16.45 – 17.15

Novi sistem za informiranje članov o spremembah zakonodaje

delovna skupina ZRS in
Tax-Fin-Lex d.o.o.

17.15 – 18.00

Razprava

19.00

Večerja in družabni večer, Portorož