Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Zbor članov ZRS 2014 v besedi in sliki


8. oktobra 2014 se je 97 članov družilo in izobraževalo v Kongresnem centru Thermana Laško na sedmem zaporednem Zboru članov ZRS.

 

 

 

 

 

 

 

Kot vsako leto je uvodoma člane pozdravil predsednik ZRS, Aleksander Štefanac:
»Vesel sem, da ste se danes odzvali v tako velikem številu. To nam resnično daje motivacijo za nadaljnje delo. Vsi člani ste gonilo razvoja zbornice in pomembni soustvarjalci računovodske dejavnosti. Vemo, da vsak zase težje dela spremembe, skupaj pa lahko premagujemo večje ovire, delamo večje spremembe hitreje in učinkoviteje. Naša stroka si zasluži ugled na trgu. In verjamem, da nam bo skupaj uspelo doseči prizadevanja zbornice, dvigniti ugled računovodskih servisov in urediti okolje, v katerem delujemo.
Skupaj smo ekipa, skupaj premagujemo ovire, skupaj gremo proti zastavljenim ciljem in skupaj gradimo na kakovosti in ugledu računovodskih storitev ter na urejanju bolj spodbudnega okolja za našo dejavnost.
Skupaj smo močnejši, zato bi vas želel ob tej priložnosti pozvati, da se tudi vi aktivno vključujete v delovanje zbornice in jo soustvarjate. Veseli bomo vaših predlogov, želja in pripomb.«

V nadaljevanju je predsednik ZRS podal poročilo o delu ZRS v zadnjem letu dni.

Za nemoten potek Zbora članov ZRS je skrbelo delovno predsedstvo pod vodstvom Ksenije Prosen.

V prvem prispevku je Ksenija Prosen predstavila nov projekt ZRS: Obvezna dela, ki jih računovodski servis naredi za naročnika.

Nato je Polonca Podgoršek, direktorica ZRS, predstavila rezultate projekta Promocija zdravja na delovnem mestu.

 

 

 

 

 

 

 

Daša Oštir je predstavila novoizdane Priporočila za ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v računovodskih servisih (pdf)

Po kosilu je Alenka Planinc Rozman iz podjetja Planinca d.o.o. izčrpno predstavila absentizem in prezentizem na delovnih mestih v računovodskih servisih ter kako pojave pravočasno prepoznati in izvajati preventivne ukrepe.

Aleksander Štefanac, Neven Škrokov, Tomaž Okorni in Tomaž Glažar so nadaljevali s predstavitvijo sprejetega Standarda izvajalcev računovodskih storitev in pogledom banke na implementacijo standarda.

Izkušnje pregleda poslovnih knjig računovodskih servisov s strani FURS sta podali Cilka Habjan, direktorica DU Kranj in Natalija Lazar, vodja sektorja za odmero, kontrolo in informiranje DU Kranj. Na Davčnem uradu Kranj si prizadevajo za korekten in partnerski odnos z računovodskimi servisi.

Zaključili smo z aktualnim predavanjem o eRačunu, ki sta ga izvedli mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica Uprave RS za javna plačila in Ksenija Prosen.

Sledil je družabni večer v Rimskih termah, kjer smo se seznanili z ritualom pitja rimskega vina Malzum z vestalko in rimskim senatorjem. Večerja v restavraciji cesarja Ferdinanda je potekala ob spremljavi harfistke. Sledil je ples v plesnih ritmih DJ-ja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala vsem članom, ki ste se udeležili letošnjega Zbora članov ZRS. Hvala predavateljem in moderatorki, ki so s svojimi prispevki predstavili aktivnosti in projekte ZRS. Zahvala tudi Rimskim termam in DJ Luki za prijetno vzdušje po celodnevnem sedenju. Nenazadnje se zahvaljujemo Proevent d.o.o. za vso organizacijsko podporo pri izvedbi dogodka.

Na svidenje prihodnje leto!

Foto: Sandi Podreka