Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Zbor članov ZRS 2013 v besedi in sliki


9. oktobra 2013 se je v Kongresnem centru Wellness Park Laško na šestem zaporednem Zboru članov ZRS zbralo 77 udeležencev.

Kot vsako leto je uvodoma člane pozdravil predsednik ZRS, Aleksander Štefanac: »Pomislimo, kaj smo ves ta krizni čas svetovali svojim strankam in se lotimo iskanja rešitev tudi za lastne težave. Če so naši naročniki postali mojstri optimizacije stroškov in obvladovanja finančnega poslovanja kljub slabši likvidnosti podjetja in neplačilom, zmoremo tudi mi!«.

V nadaljevanju je predsednik ZRS podal poročilo o delu ZRS v zadnjem letu dni

.

Za nemoten potek Zbora članov ZRS je skrbelo delovno predsedstvo pod vodstvom Ksenije Prosen.

V prvem prispevku je zunanja sodelavka ZRS, Larisa Kobe, predstavila komunikacijsko strategijo ZRS.Nato je Valentina Erznožnik predstavila novo orodje za večanje varnosti poslovanja članov ZRS, ki vsebuje pregled aktov in pravilnikov, ki jih morajo poznati/uporabljati računovodski servisi pri svojem delu.

Branko Žnuderl iz podjetja RM PLUS d.o.o. je izčrpno predstavil ugotovitve letošnje analize zadovoljstva strank z računovodskimi servisi.

Da bi se člani ZRS še bolje spoznali, smo s pomočjo predstavnikov podjetja Bisnode d.o.o., izvedli mini BSN - Bisnode Speed Networking. V pol ure smo si izmenjali nekaj besed in vizitke.

Po kosilu sta Maja Bohorič in Neven Škrokov predstavila prenovljeno tipsko pogodbo v povezavi s kazensko odgovornostjo računovodje.

Polonca Podgoršek, direktorica ZRS, je predstavila vsebino pridobljenega projekta ZRS na temo promocije zdravja na delovnem mestu.

Nadaljeval Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, s predstavitvijo implementacije standarda za računovodske storitve v slovenski prostor.

Zaključili smo z Beti Božnar iz KOC d.o.o., ki nam je predstavila zaključke kompetenčnih modelov za izbrana delovna mesta v računovodskih servisih.

Po predavanjih smo se z avtobusi ogledali Pivovarno Laško, kjer ni izostala degustacija piva. Sledil je ogled Aškerčeve domačije z degustacijo domačega ovčjega sira. S pomočjo pesnikovega pranečaka smo spoznali v muzej preurejeno rojstno hišo pronicljivega slovenskega pesnika.

Za zaključek je sledil družabni večer v hotelu Wellness Park Laško, kjer smo se nasmejali z Improvizacijskim gledališčem Ljubljana (IGLU). Sledil je ples do jutranjih ur.

 

 

 

Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjega Zbora članov ZRS. Hvala predavateljem in moderatorki, ki so s svojimi prispevki predstavili aktivnosti in projekte ZRS. Zahvala tudi IGLU in DJ Luki za odlično vzdušje po celodnevnem sedenju.

Na svidenje prihodnje leto!

Foto: Sandi Podreka