Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 21. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

"Prave informacije ob pravem času"

četrtek, 10. oktober 2019
08:45 – 09:30 Registracija
09:30 – 10:00

Otvoritev in pozdravni govor

Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov
Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

10:00 – 10:30

Spremembe trga dela z načrtovanimi spremembami ZPIZ, ki jih mora poznati izvajalec računovodskih storitev

Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

10:30 – 11:00

Novosti v zakonodaji

Petra Brus, generalna direktorica, Direktorat za sistem davčnih, carinskih idr. javnih prihodkov, Ministrstvo za finance
Ministrstvo za finance je v letu 2019 pripravilo predloge za spremembo davčne zakonodaje s ciljem razbremenitve stroškov dela, s čimer se bo krepila konkurenčnost poslovnega okolja, ohranilo vzdržno in stabilno gospodarsko okolje ter s tem gospodarska rast. S prestrukturiranjem davčnih bremen se bo zagotavljala uravnoteženost javnih financ in ohranjala raven socialne države. Rešitve bodo zajete v novelah Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

11:00 – 11:10 Sponzorsko predavanje: 

SAOP d. o. o.: Kakšne barve je vaša črna kocka?

Uroš Leban, direktor prodaje

11:10 – 12:00

Pogodbe o zaposlitvi

Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji d. o. o.
Eno ključnih pravnih področij, ki ga mora dobro poznati vsak delodajalec in računovodja je urejanje delovnopravnih razmerij. Vsebina predavanja bo zajela najpomembnejšo fazo sklepanja delovnega razmerja, to je pripravo in podpis pogodbe o zaposlitvi kot temelja vsakega delovnopravnega razmerja. Udeleženci bodo seznanjeni z aktivnostmi, ki jih mora delodajalec izvesti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, z obveznimi sestavinami pogodbe o zaposlitvi, priporočili glede dodatne vsebine, ki se nanaša na pogoje dela in delovne obveznosti zaposlenih ter njihove kršitve, pogoje za podpis nove pogodbe o zaposlitvi ali le njeno spremembo, razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ter aktualno sodno prakso.

12:00 – 13:45 Kosilo v penzionski restavraciji

13:45 – 14:15

Davčne posledice sprememb pri najemih in prihodkih po MSRP in SRS

mag. Tadeja Rupnik, Ministrstvo za finance
MSRP in SRS so osnovna podlaga za ugotavljanje davčne osnove zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb. Zadnje spremembe pri najemih in prihodkih po MSRP in SRS bistveno vplivajo predvsem na izkazovanje odhodkov v obračunu DDPO pri najemnikih v poslovnih najemih.

14:15 – 14:25

Računovodski stendap 

Rok Bohinc, AccountingBox
Letošnje AccountingBox predavanje bo malenkost drugačno - rutino predstavitev bomo prekinili z računovodskim standupom. Rok Bohinc je stand up komik, voditelj oddaje Osvežilna Fronta in, če bo dobro odpravil svoje delo, tudi AccountingBox ambasador. Poleg številnih nastopov po Sloveniji ste ga lahko videli tudi kot igralca v spletni seriji Skečoholiki, v mladinski oddaji Osvežilna Fronta na RTVju ter kot besnega voznika v vzvratnem ogledalu. Že več kot deset let je zvezda v vzponu, tako da ga enostavno ne smete zamuditi, ker morda mu bo ravno letos uspel veliki preboj. 

14:25 – 15:00

PSD2 direktiva in takojšna plačila

Aleksander Kurtevski, direktor Bankart d.o.o.

Tema predstavitve so aktualne spremembe na področju plačilnega prometa kot posledica uvedbe infrastrukture za takojšnja plačila in dostope do bančnih računov (PSD2). Predstavitev na kratko povzame značilnosti obeh infrastrukturnih sistemov, storitve, ki so ali bodo omogočene na njih ter možnosti za nadaljnji razvoj storitev.


15:00 – 15:10 Sponzorsko predavanje: 

Typless Invoice: Se avtomatizacija v računovodstvu sploh izplača? 

Rihard Jarc, direktor Algoritmik d.o.o. 

15:10 – 16:00 Odmor
16:00 – 16:10 Sponzorsko predavanje:

Pozavarovalnica Sava: Davčne spodbude pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju

dr. Igor Pšunder, član uprave Sava pokojninska, d.d.
Primerjava med povprečno pokojnino in povprečno plačo pokaže, da je dohodkovno nazadovanje ob upokojitvi v povprečju večje od 40 %. Zaradi tega postaja dodatno pokojninsko zavarovanje ne le privilegij peščice, temveč vse bolj nuja slehernega zaposlenega. V prispevku bo predstavljen sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja pri nas, skladi življenjskega cikla in davčne spodbude za podjetja in posameznike.

16:10 – 17:00

Novosti DDV v 2020

mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o.
  • novi pogoji za EU dobavo blaga
  • nova pravila za konsignacijska skladišča
  • pravila za zaporedne in verižne dobave
  • elektronske knjige
  • prodaja blaga fizičnim osebam v EU
  • spremembe pri kaznih
19:00 – 21:00 Večerja, podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
21:00 – 01:00 Družabni večer z glasbeno skupino Odiseja in presenečenje večera


petek, 11. oktober 2019

10:00 – 10:45

Moč ekipe - skrivnost uspeha in nastop akrobatske skupine Dunking Devils

Domen Rozman 
Dunking Devils svetovno odmevne uspehe že 10 let dosegajo načrtno, strateško in kar je najpomembnejše ponovljivo. Domen Rozman, njihov idejni vodja, vas bo popeljal v svet norih idej in z vami delil zgodbo njihovega uspeha. Prisluhni kako s pogumom, ranljivostjo in ekipnim duhom živeti za skupno vizijo.

10:45 – 10:55 Sponzorsko predavanje: 

Prave vrednote na pravem mestu

Katja Hančič, vodja marketinga pri Borzi terjatev d.o.o.
Z vami se bom pogovarjala o vrednotah. Vrednote so izjemnega pomena v našem življenju, pa na te včasih radi kar malo pozabimo. Vsak od nas ima svojo najljubšo in prav svojo strukturo pomembnosti vrednot - ta pa se seveda skozi naše življenje spreminja - usklajenost našega življenja, naših ciljev z njimi je bistvo našega uspeha, zadovoljstva in predvsem osebne sreče. Znate našteti nekaj vrednot? So vaši življenjski cilji z njimi dobro uglašeni? Katera #vrednota je pomembna vam? Delite jo z mano in morda prav vas na koncu letošnjega dogodka #21KIRS čaka lepa nagrada!

10:55 – 11:45

Računovodski in davčni vidik slabitev

Marija Tomc Muc, Biro Bonus d. o. o.
Slovenski računovodski standardi (SRS) zahtevajo, da organizacije najmanj enkrat letno preverijo morebitne oslabitve svojih sredstev in jih ustrezno evidentirajo. Davčna zakonodaja pa predpisuje nekatere dodatne pogoje za davčno priznavanje odhodkov, povezanih s slabitvami, pri čemer je prvi pogoj, da je slabitev narejena v skladu s SRS. V praksi se zato lahko zgodi, da nam davčni organ ne prizna odhodkov od slabitve sredstev, čeprav so izpolnjeni pogoji po davčni zakonodaji, ker slabitev ni bila narejena v skladu s SRS. Na predavanju bomo pregledali osnovna pravila slabitev sredstev v skladu s SRS, dodatna določila davčne zakonodaje ter sodno prakso in pojasnila FURS na to temo.

11:45 – 12:30 Odmor
12:30 – 12:40 Sponzorsko predavanje:  

Ste pospravili papirje z mize? Zadnji čas je, da zaživite digitalizirano.

Brigita Meglič, Datalab Tehnologije d.d. in Klemen Remic, Telekom Slovenije d.d.
Predstavljajte si pisalno mizo, na kateri sta samo vaša najljubša skodelica kave in računalnik, na katerem so vedno nameščene zadnje različice programov, nadgradnje programske opreme so samodejne in je vedno zaščiten pred virusi. Pomoč pa je vedno le klic stran.
Vsi kupi papirja, fascikli, mape, dokumenti, pogodbe, računi … pa so varno shranjeni v računovodskem programu PANTHEON, na strežnikih Telekoma Slovenije. Spoznajte, kako z naprednimi orodji, kot so eKnjižbe, eDokumentacija, upravljana delovna postaja s pomočjo na daljavo, prednastavljeni poslovni procesi, dosežete urejeno delovno okolje in kar je še bolj pomembno, popolno varnost ter pregled nad vsemi dokumenti in procesi. 

12:40 – 13:00

Prodaja terjatev preko nove aplikacije - varno, sodobno in hitro do denarja

Matija Mazalović, Sektor trgovinskega bančništva, NLB d.d.           

Posel je uspešno zaključen, ko prodajalec kupcu dobavi prodano blago ter od njega prejme plačilo. Ta poslovna dogodka pogosto nista istočasna, saj je običajen zamik plačil. Če jih obvladujete, ne bodo negativno vplivali na vaše poslovanje. Vendar pa čakanje na plačila lahko vodi do likvidnostnih težav. Teh v današnji medsebojni prepletenosti gospodarstva ne bo občutilo le eno podjetje, ampak se lahko odrazijo na celotni dobaviteljski verigi. Finančni instrument, ki dobro odgovarja na potrebe podjetij, ki jih imate zaradi zamika plačil, je odkup terjatev. S prodajo terjatev lahko podjetja takoj pridobite finančna sredstva. Da bi podjetjem še olajšali upravljanje terjatev, ki jih želijo prodati banki, hrkati pa storitev približali tudi tistim podjetjem, ki odkupa terjatev do zdaj še niste uporabljali, smo v NLB razvili novo spletno aplikacijo NLB Odkup terjatev. Uporaba aplikacije je kljub kompleksnosti storitve preprosta in zagotavlja prijazno uporabniško izkušnjo, saj vas vodi skozi celoten postopek. V aplikaciji boste lahko še lažje, hitreje, pregledneje in ugodneje upravljali s terjatvami, ki jih odkupuje NLB.

13:00 – 13:10 Sponzorsko predavanje: 

Do hitrega kredita v mobilni banki Klikpro

Dejan Pristovnik, direktor regije za poslovanje z malimi in srednjimi podjetji, NLB d.d.
Mobilna aplikacija Klikpro je mobilna aplikacija za pametne mobilne naprave, ki omogoča izvajanje enostavnih bančnih poslov 24/7. Poslovnim uporabnikom omogoča dostop do informativnih vsebin, hiter dostop do poslovnih računov, pregled poslovanja na poslovnih karticah, plačilo obveznosti in naročanje novih storitev. Pred kratkim smo v Klikpro pripeljali tudi spletni in video klepet. V mobilni banki Klikpro lahko Hitri kredit in Hitri limit na poslovnem računu uredite brez obiska poslovalnice ter tako dodatno prihranite še čas in pot. Za sklenitev vam ni treba prinašati dodatne dokumentacije (bilance ipd.) in urejati zavarovanja (npr. menice, poroštva). Sklepanje poteka hitro, v le nekaj minutah, odobrena sredstva pa so takoj na vašem poslovnem računu. Dodatna sredstva v tem primeru pridobite le v štirih korakih in povsem varno.

13:10 – 13:40

Civilna in kazenska odgovornost računovodskih servisov – pregled in analiza sodne prakse

Uroš Jeftič, Jerman&Bajuk davki, pravo, računovodstvo in svetovanje, d.o.o.
Predstavljena bo analiza opravljenega pregleda sodne prakse slovenskih sodišč s področja gospodarskih sporov in kazenskih zadev v katerih je kot stranka postopka nastopal računovodski servis. Pregled sodne prakse je zajel 91 sodb in sklepov s področja civilnih in gospodarskih sporov ter 203 sodbe s področja kazenskih zadev, skupno 294 sodb in sklepov vseh štirih (Ljubljana, Maribor, Celje in Koper) višjih sodišč (civilnega, gospodarskega in kazenskega oddelka) in Vrhovnega sodišča RS (civilnega, gospodarskega in kazenskega oddelka). Posebej bodo izpostavljene tiste sodbe, ki se vsebinsko nanašajo na izvrševanje računovodskih storitev ali pa so z njim povezane in zato zanimive za izvajalce računovodskih storitev. Podan bo tudi komentar, ki bo opozoril na zaključke, ki jih je mogoče izluščiti iz posamezne zadeve.

13:40 – 15:00 Kosilo v penzionski restavraciji
15:00 – 16:00

Aktualna problematika odkupov lastnih poslovnih deležev in drugih podobnih poslov med družbo in družbeniki

izr. prof. dr. Aleš Kobal, univ. dipl. prav.

Davčno pravo v smislu pozitivnih davčni predpisov je v RS dokaj stabilno že od leta 2007. Takšne trditve pa ne moremo postaviti za davčno prakso oz. prakso postopanja davčnih organov. Posamezne transakcije, ki bi lahko že padle v pozabo in h katerim so družbeniki pristopili s prepričanjem v njihovo pravilnost so v zadnjih obdobjih predmet inšpiciranj in prevetritev s strani FURS. V veliki večini primerov se tovrstne transakcije opredelijo kot davčno sporne, kar ima za posledico seveda dodatne davčne obveznosti.


16:00 – 16:05

Zaključek 21. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

* Pridružujemo si pravico do spremembe programa

Preberite še: Predavatelji na 21. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev >>

Prijavite se lahko preko elektronskega obrazca tukaj >>