Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Prijavnica na 12. Zbor članov ZRS in 21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki pod pogoji, ki so navedeni spodaj. 
Odjav preko telefona ne sprejemamo in se ne upoštevajo.
V primeru, da se 21. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev in/ali 12. Zbora članov ZRS ne boste mogli udeležiti, so pogoji odjave: 
  • Pri odjavi v pisni obliki do vključno 17. 9. 2019 vam kotizacijo vrnemo v celoti oz. je ne zaračunamo.
  • Pri odjavi v pisni obliki od vključno 18. 9. 2019 do vključno 2. 10. 2019 vam zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Gradiva vam v tem primeru ne pošljemo.
  • Pri odjavah od vključno 2. 10. 2019 naprej vam kotizacije ne vrnemo oz. jo zaračunamo v celoti. V primeru neudeležbe na dogodku vam zaračunamo celotno kotizacijo in gradivo pošljemo po pošti.
  • V primeru neudeležbe zaradi bolezni se upošteva predložitev zdravniškega potrdila. Gradivo vam v tem primeru pošljemo po pošti in vam zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %.

Vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja / organizacije ima 10 % popust pri udeležbi na 22. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev.

Bližnjice:

- Program 13. Zbora članov ZRS, 7. 10. 2020
- Program 22. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, 8.-9. 10. 2020