Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 17. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev


četrtek, 8. oktobra 2015

09.00–09.30 Registracija
09.30–10.00
Otvoritev in pozdravni govor
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
Marjan Mačkošek, predsednik GZS
10.00–10.30
mag. Janez Fabijan, Banka Slovenije:
Predstavitev Enotnega kreditnega registra - projekt Banke Slovenije
V 2016 bomo v Sloveniji dobili enotni kreditni register. Predstavljena bo enotna baza s podatki o posojilni sposobnosti posameznikov, samostojnih podjetnikov in podjetij. Kreditni register bo izboljšal in zlasti poenotil podatke o boniteti konkretne stranke med bankami.
10.30–11.10
Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.:
Aktualni problemi na področju DDPO
Čeprav korenite prenove DDPO v zadnjem času ni bilo, pa so bile nedavno uvedene nekatere spremembe, ki še vedno povzročajo težave pri njihovem uveljavljanju. Tako je bilo na primer omejeno pokrivanje davčne izgube na 50 % tekoče davčne osnove, uvedene pa so bile tudi nekatere spremembe na področju tanke kapitalizacije, ki se jih davčni zavezanci pogosto ne zavedajo. Govorili bomo tudi o nekaterih drugih najpogostejših napakah davčnih zavezancev, ki jih opažamo pri pregledu obračunov DDPO ob koncu leta.
11.10–12.00
odmor
12.00–12.40
Marija Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o.:
Računovodska in davčna obravnava sprememb računovodskih usmeritev in popravkov bistvene napake iz preteklih let
Računovodje se pri svojem delu slej ko prej srečamo tudi z vprašanji, ki niso neposredno povezana z vsakodnevnimi poslovnimi dogodki, kot so na primer popravki bistvenih napak iz preteklih let in obravnavanja učinkov sprememb računovodskih usmeritev. Pomembno je, da znamo ločiti popravke bistvenih napak preteklih obdobij od nebistvenih ter učinke sprememb računovodskih ocen od učinkov sprememb računovodskih usmeritev. Računovodski standardi zahtevajo prikaz sprememb za nazaj v primeru odprave bistvenih napak in prikaz učinkov sprememb računovodskih usmeritev tudi v preteklih, primerljivih podatkih.
12.40–13.20
Helena Polič Kosi, odvetnica:
Dokumentacija, ki jo potrebuje delodajalec ob obisku delovnega inšpektorja in najpogosteje ugotovljene pomanjkljivosti
Predavanje bo zajelo informacije, kateri akti so obvezni za delodajalce in na katerih pravnih podlagah, kaj ugotavljajo inšpektorji, kje delodajalci kršijo zakonodajo. Predstavljene bodo posledice neupoštevanja vodenja evidenc in nesprejetja splošnih aktov, ter sodna praksa s tega področja. Dodatno bo predstavljen pomen vključenosti predstavnikov delavcev v postopke sprejema splošnih aktov in drugih odločitev delodajalca, ki so lahko sankcionirani s strani inšpektorjev.
13.20–13.32
Predavanje platinastega sponzorja
Datalab d.d. in Telekom Slovenije, d.d.
13.32–15.10
kosilo
15.10–15.30 Predavanje diamantnega sponzorja
VIRTU d.o.o.
Popolna pisarna v oblaku - kako zagotoviti varnost vaših podatkov ter poslovanja
15.30–16.10
Primož Raktelj, MBA, Raktelj d.o.o.: 
Kako unovčevati terjatve, da ne bo treba vračati v stečajno maso? (primeri iz prakse)
Izdelka ali storitve nismo prodali dokler ne prejmemo denar na račun. Dejansko ju nismo prodali tudi takrat, ko se je denar samo za kratek čas prikazal na našemu račun, zgolj na svoji poti nazaj do končnega računa stečajnega upravitelja. Skozi primere iz sodne prakse bo predstavljeno, kdaj so dejanja insolventnega dolžnika izpodbojna, najpogostejše napake upnikov in podani napotki, kako varno do denarja od insolventnega dolžnika, zato da ne bo potrebno vračati v stečajno maso.
16.10–16.50
dr. Jožko Peterlin, Smartfin d.o.o.:
Finančni controling kot dodana vrednost za stranko
Da lahko dovolj ažurno spremljamo finančno stanje podjetja, si moramo najprej določiti lastne omejitve, v katerih se lahko gibamo pri poslovnem odločanju. Hkrati s tem pa omejitve, ki so nam jih postavili poslovni partnerji. Tako imamo določen prostor v katerem se smemo varno odločati. Postavitev zgodnje opozorilnih znakov pa nas opozarja, kje smo glede na dovoljene ali dogovorjene omejitve. Bistvo postavitve finančnega kontrolinga je podpora poslovodstvu pri odločanju. Skrbnik tega procesa mora znati na osnovi postavljenega modela odločanja preprečiti posloven odločitve, ki bi pripeljale do škodljivih finančnih posledic.
19.00–21.00
Družabni večer ter razglasitev in podelitev priznanj Naj računovodski servis 2015 in certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
21.00–2.00
 Večerna zabava - Nuša Derenda s spremljevalno skupino
   

petek, 9. oktobra 2015

10.00–10.40
mag. Damijan Špes, Davčna hiša Bilans d.o.o.:
Problematika pri pridobivanju ID številke za namene DDV
- neskladnost ravnanj davčnega organa z evropsko sodno prakso pri pridobitvi ID številke za DDV; - kdaj so lahko sklepi glede predložitve instrumenta zavarovanja izpolnitve DDV nični?; - ali in kdaj lahko govorimo o napeljevanju davčnega organa k storitvi kaznivega dejanja davčne zatajitve?; - kako ravnati, ko niste pridobili ID številke za namene DDV, davčno obveznost pa ste skladno z zakonskim predpisom dolžni izpolniti.
10.40–11.20
Aleš Budja, univ. dipl. prav., Davčno in pravno svetovanje Budja, Aleš Budja s.p., poslovni sekretar Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije:
Napake pri davčnih pregledih, ki jih delajo računovodje
Davčni postopek ni samo davčni nadzor, kot ga običajno razumemo v praksi. Gre za širšo tematiko, ki zahteva strokovno znanje (poznavanje pravnih institutov), praktično znanje ter konec koncev tudi osebne veščine, posebno, če računovodja prevzame pooblastilo zastopanja davčnega zavezanca. Praktične izkušnje pridobimo z vsakim novim postopkom, zato bo tematika povezovala teorijo s prakso. Posebej bomo opozorili na procesna določila, ki se v praksi pozabljajo, so pa zelo pomembna za uspeh v postopku.
11.20–11.32
Predavanje platinastega sponzorja
Pošta Slovenije d.o.o.:
PoštAR nova rešitev e vročanja
11.32–12.30 odmor
12.30–13.10
Predavanje diamantnega sponzorja
Nataša Colnar, NLB d.d.:
Pomen sodelovanja računovodij in banke pri realizaciji poslovnih načrtov komitenta
Predstavljen bo namen in cilji medsebojnega sodelovanja banke in računovodij. Kaj in na kakšen način lahko banka in računovodje skupaj  prispevamo k izboljšanju poslovanja naših komitentov. Prikazana bo dobra praksa sodelovanja banke in računovodij pri doseganju ciljev skupnih komitentov, kar dolgoročno vodi v kvalitetno medsebojno sodelovanje z namenom prispevati k uspešnosti in zadovoljstvu komitentov.
13.10–13.50
Petra Mlakar, Modri nasvet d.o.o.:
Davčne posledice globalizacije trga
S širjenjem naših družb v tujino in tujih v Slovenijo se hkrati širi tudi davčna problematika. Tako poslovanje zunaj naših meja zahteva kar nekaj posebnega znanja o obdavčitvi mednarodnega poslovanja.
Z navedenim prispevkom bomo preko praktičnih primerov osvetlili mednarodno davčno problematiko s področja obveznosti po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (poslovna enota v tujini; tuje podjetje na gradbišču v Sloveniji, tuje podjetje davčni zavezanec za DDPO v SLO?, izplačilo dobička …) in po Zakonu o dohodnini (rezident/nerezident, službena pot ali napotitev na delo v tujino, dohodnina v tujini in doma ...).
13.50–14.02  Predavanje platinastega sponzorja
Zavarovalnica Tilia d.d.
14.02–15.20
kosilo
15.20–16.30
Boštjan Romih, radijski in televizijski voditelj in predavatelj, Šola Povej naGlas:
Retorika v poslovnem svetu
Tisti, ki so odlični v predstavljanju idej in podajanju informacij, dobijo več priložnosti, so bolj cenjeni in priljubljeni. Na predavanju boste spoznali, kaj potrebujete za suveren nastop ter kako pripraviti, načrtovati in izvesti javni nastop, predstavitev, kratek govor ali celodnevno predavanje, s katerimi boste svoje poslušalce navdušili in pustili dolgotrajen vtis. Prikazali vam bomo, da je vsaka učinkovita predstavitev, vsak govor sestavljen iz treh pomembnih delov. Dobra predstavitev se začne z načrtom. Seveda je pomembna tudi vsebina, ampak brez načrta ne boste vedeli, kaj in kdaj kaj povedati. Dober načrt in vsebina pa zagotavljata dobro izvedbo. Seznanili vas bomo z načini jasnega, kratkega in jedrnatega izražanja ter suverenega nastopa.
16.30–16.35
Zaključek 17. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.