Zapri

Program 11. Zbora članov ZRS: "Ali smo dovolj zaščiteni pred pastmi …?"

sreda, 10. oktober 2018

10:00–10:30 Registracija
10:30–11:00
Pozdrav predsednika ZRS in poročilo o delu ZRS
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
11:00–11:20
Način plačevanja obveznih dajatev na več podračunov
Valerija Kunštek, FURS
Način plačevanja obveznih dajatev na več podračunov je izpostavljen kot ena izmed administrativnih ovir (predvsem v primeru prispevkov za socialno varnost), ki vpliva tudi na stroške plačilnega prometa. Zakonodajne spremembe na področju pobiranja obveznih dajatev, predvsem prispevkov za socialno varnost, sprejete v zadnjih letih so omogočile, da se lahko naredi nov korak v smeri poenostavitve plačevanja obveznih dajatev na en prehodni podračun z enim plačilnim nalogom. Upoštevajoč tudi spremembe na področju izvajanja plačilnega prometa je bila v zvezi s plačevanjem obveznih dajatev oblikovana rešitev s katero bo plačnikom obveznih dajatev, ki se bodo registrirali za tak način plačevanja obveznih dajatev, poslan zbirni plačilni nalog v spletno banko. Tehnološko rešitev plačevanja obveznih dajatev z zbirnim plačilnim nalogom temelji na uporabi standarda GZS e-Slog 1.6.1 za enostavni račun.
11:20–11:40
Predstavitev rezultatov raziskave "Računovodje pod pritiskom" in odgovornost izvajalcev računovodskih storitev
Špela Kumelj, delovna skupina ZRS
ZRS je izvedla anketo, ki jo je pripravila Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA). Med slovenskimi anketiranci jih je kar 57 % potrdilo, da so bili v svoji profesionalni karieri že izpostavljeni pritisku, da bi delovali v nasprotju s poklicno etiko ali davčno oziroma računovodsko zakonodajo. 75 % od teh jih pritisku ni podleglo. Na evropski ravni je pritisk občutilo 64 % anketirancev, od tega se mu ni uklonilo 68 %.
11:40–12:00
Zakaj bi bil moj računalnik zanimiv napadalcem?
Žiga Erhatič, Mega M d.o.o.
Uporabniki računalnikov pogosto podcenjujejo varnost na računalniških sistemov oz. je prisotno mnenje, da okužen računalnik ne predstavlja večjega tveganja, v kolikor ne hrani vrednih podatkov. V zadnjem desetletju se je računska moč osebnih računalnikov drastično povečala. Računalniki omogočajo hrambo vse večjih količin podatkov. Če k temu dodamo še vse hitrejše povezave v svetovni splet, so vrednosti kompromitiranega računalnika izredno visoke. Na predavanju želimo predstaviti nevarnosti okužb in ugodnosti, ki jih nudi okužen računalnik napadalcu.
12:00–13:30 Kosilo
13:30–13:50
Predstavitev novih Smernic za izvajanje ZPPDFT-1
Maja Bohorič Rade, delovna skupina ZRS
Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) je Urad za preprečevanje pranja denarja pripravil Smernice za izvajanje ZPPDFT-1 za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja. Delovna skupina ZRS je aktivno sodelovala pri pripravi teh smernic. Smernice so skupaj z indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij namenjene zavezancem za lažje razumevanje in izvajanje določb ZPPDFT-1. Predstavljen bo postopek priprave smernic ter namen in način uporabe teh smernic kot pripomočka za izvajanje nalog in obveznosti, ki jih imajo računovodski servisi kot zavezanci po ZPPDFT-1. 
13:50–14:02
Kibernetsko zavarovanje (Cyber Insurance) 
Miroslav Zorec, KRIK AKSUM zavarovalno posredniška družba d.o.o.
V maju 2018 je v veljavo vstopila nova EU uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki prinaša številne izzive in hkrati stroge obveznosti na strani upravljavcev in posledično njihove odgovornosti za skladnost glede tehničnih ukrepov, procedur v primeru zlorab (obvezno obveščanje), komuniciranja in zagotavljanja pravic lastnikom podatkov. GDPR predvideva izredno visoke kazni (tudi do 20 mio EUR oz. 4 % letnega prometa) in na drugi strani prinaša tudi možnost odškodninske odgovornosti. "Cyber" zavarovanja pokriva tudi to področje, saj lahko vključuje kritje škode in stroškov v primeru kršitve ter asistenco. Izpostavljenost kibernetskim tveganjem je še večja, saj se poleg direktnih napadov na infrastrukturo zavarovalca vrstijo tudi napadi na uporabnike storitev (npr. preko domačih usmerjevalnikov / router-jev). Posledice morebitnega napada so lahko veliko večje (že z vidika podatkov, ki jih zavarovalec v primerjavi z ostalimi pretaka/hrani) kot v drugih primerih, zlasti pa se te kažejo na različnih področjih (npr. poleg same premoženjske škode tudi škoda ugledu). Veliko tveganje pa glede na velikost zavarovalca (poleg dejavnosti) predstavljajo tudi interna tveganja (zloraba podatkov/dostopa, namerna dejanja ...).
14:02–14:48
Vsakodnevni izzivi z varnostjo IT v računovodskih servisih
Primož Marolt, Triglif d.o.o.
Z razvojem sodobnih informacijskih tehnologij se količina in raznovrstnost podatkov, ki jih računovodski servisi zbirajo in hranijo za svoje stranke, nenehno povečuje. Vse večja uporaba rešitev »v oblaku« predstavlja dodaten izziv, saj računovodski servisi postajajo ponudniki celovitih poslovnih rešitev. S tem postajajo skrbniki ključnih sistemov in podatkov, od katerih je odvisno poslovanje njihovih strank. Varno in stabilno delovanje informacijskih sistemov zato sodita med temelje, na katerih stranke gradijo zaupanje v računovodski servis. 
14:48–15:00
Kako znižati strošek dela računovodskih storitev s pomočjo digitalizacije?
Simon Golob, APS plus d.o.o.
Opravljanje računovodskih storitev je iz vidika organizacije dela in stroškov dela izredno zahtevna dejavnost. Narava dela zahteva obdelavo velike količine podatkov v (pre)kratkem času. Posledično to pomeni izreden izziv pri organizaciji dela, še večji izziv pa je obvladovanje stroškov dela. Z digitalizacijo vhodne pošte in vhodnih faktur je možno pozitivno vplivati na organizacije dela in posledično znižanje stroškov dela. Predavanje bo podalo jasen vpogled, kako je to možno urediti v praksi. 
15:00–15:10
Računovodje ne beremo samo zakonov! (Nacionalna kampanja Slovenija bere)
Lansko leto smo na Zboru članov ZRS podprli Nacionalno kampanjo Slovenija Bere s sloganom "Računovodje ne beremo samo zakonov!". S podporo kampanji nadaljujemo tudi letos. Udeležence pozivamo, da s seboj prinesete eno knjigo in jo izmenjate z drugo knjigo, ki jo odnesete s seboj domov.        
15:10–15:30 Odmor
15:30–15:42
Nov korak k uspehu - Avtomatizacija bančnega poslovanja za izvajalce računovodskih storitev
Miha Pohar, Prodajni skrbnik, prodaja podjetjem, Halcom d.d. 
Na osnovi finančnih kazalnikov odločevalci v podjetjih sprejemajo ustrezne akcije. Med njimi so tudi aktualni pregled stanja denarnega toka, kazalniki povezani z likvidnostjo, aktualno stanje terjatev in plačil dobaviteljev ipd. Žal pa ti podatki v digitalni banki in ERP sistemu niso vedno usklajeni. Podjetja morajo svojim strankam izstavljati račune ter pokrivati obveznosti do dobaviteljev. Izvajalci računovodskih storitev jim pri tem lahko pomagate s svojimi svetovalnimi storitvami, osveževanjem podatkov med digitalno banko in ERP sistemom ter pripravo plačilnih nalogov in e-računov.
Si predstavljate, da bi imeli v realnem času sinhronizirane podatke med digitalno banko in ERP sistemom? Poleg tega bi lahko avtomatsko osveževali izpiske stanja in plačil v ERP sistemu, avtomatsko uvažali plačilne naloge in e-račune iz ERP sistema v digitalno banko in avtomatizirali pošiljanje dokumentov v avtorizacijo, hkrati pa bi rešitev omogočala najvišjo stopnjo varnosti v skladu z najnovejšimi zakonodajnimi zahtevami? Vabimo vas, da nam prisluhnete, kako vam lahko pri tem pomagamo.
15:42–17:00
Pasti rasti podjetij
Barbara Bregar Mrzlikar, CEED Slovenija
Podjetniki se soočajo z različnimi izzivi in pastmi, ki so normalen del rasti vsakega podjetja. Če znamo prepoznati obdobje, v katerem se trenutno nahaja podjetje, potem razumemo, kateri problemi so normalni in obenem, s katerimi bi morali že opraviti, saj so za obstoj podjetja nevarni. Življenjski cikli in njihove značilnosti so torej zelo uporabno orodje, ki podjetniku in managerju pomaga ohraniti osredotočenost na prave stvari v pravem trenutku.
17:00–17:15 Odmor
17:15–17:27
Kaj danes dela Pepelka?  
Uroš Leban, Saop d.o.o.
17:27–18:30
6 korakov aktivnega poslušanja
Anja Križnik Tomažin, trenerka komunikacijskih veščin
Predavanje je namenjeno vsem, ki želijo razumeti tudi tiste, ki jih do sedaj niso, vsem ki želijo izboljšati medsebojno komunikacijo, razumeti druge, prepoznati in hitreje reševati konflikte itn.
18:40–19:30 Večerja
19:30–00:00 Salsa družabni večer 

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.