Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Prijavnica na 11. Zbor članov ZRS


Prijav na 20. Kongres izvajalcev računovodskih storitev več ne sprejemamo, saj so vsa mesta zapolnjena.


*
*
*
*
*
*
*


Verifikacija:


Odjave sprejemamo samo v pisni obliki pod pogoji, ki so navedeni spodaj. 
Odjav preko telefona ne sprejemamo in se ne upoštevajo.
V primeru, da se 20. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev in/ali 11. Zbora članov ZRS ne boste mogli udeležiti, so pogoji odjave: 
  • Pri odjavi v pisni obliki do vključno 18. 9. 2018 vam kotizacijo vrnemo v celoti oz. je ne zaračunamo.
  • Pri odjavi v pisni obliki od vključno 19. 9. 2018 do vključno 2. 10. 2018 vam zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Gradiva vam v tem primeru ne pošljemo.
  • Pri odjavah od vključno 3. 10. 2018 naprej vam kotizacije ne vrnemo oz. jo zaračunamo v celoti. V primeru neudeležbe na dogodku vam zaračunamo celotno kotizacijo in gradivo pošljemo po pošti.
  • V primeru neudeležbe zaradi bolezni se upošteva predložitev zdravniškega potrdila. Gradivo vam v tem primeru pošljemo po pošti in vam zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %.