Kongres izvajalcev računovodskih storitev

COVID obrazec

 

Dne 9. 7. 2020 je začel veljati Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, Ur. List RS, št 92/20 in 96/20 (v nadaljevanju »Odlok«).

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Odloka je GZS-ZRS kot organizator dolžna zbrati naslednje podatke vseh prisotnih oseb na dogodku:

  • ime in priimek udeležencev,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • • kontaktna telefonska številka,
  • kraj zbiranja (kraj, ulica, hišna številka, za zaprt/odprt prostor),
  • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).