Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Predavatelji na 19. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev

 

Mateja Ahej

se že več kot 10 let profesionalno ukvarja z lastniškimi preoblikovanji podjetij (M&A), svetovanjem družinskim podjetjem pri vzpostavljanju nasledstva, finančnim upravljanjem ter vrednotenjem malih in srednjih podjetij. Je avtorica številnih strokovnih prispevkov in priznana predavateljica s področja prodaje podjetij, vrednotenja podjetij, korporativnih financ in davkov. Kot mentorica startupom in mladim podjetjem sodeluje v programih Go:Global Slovenia Tehnološkega parka Ljubljana in Tovarne podjemov Maribor.

mag. Andreja Bajuk Mušič

je zaposlena kot svetovalka na Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev. Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in opravila izobraževanje za pooblaščenega revizorja in davčnega svetovalca. Zaposlena je bila v revizijski družbi, kjer se je specializirala za področje finančnega poslovanja, statusnih preoblikovanj in posebnih revizij.

Martin de Bie

je svetovalec pri podjetju New Technology & Innovation at accounting firm 216 iz Nizozemske. Podjetje je znano kot vodilni inovator v nizozemski računovodski industriji. Od 8. junija 2017 je predsednik Digitalne delovne skupine pri Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA).

dr. Rok Bojanc

je zaposlen v podjetju ZZI, d. o. o. Že več kot 20 let deluje na področju elektronskega poslovanja, informacijske varnosti in standardizacije poslovanja. V SRIP Pametna mesta in skupnosti vodi horizontalo Digitalna transformacija, aktivno sodeluje v Nacionalnem forumu za eRačun. Je avtor in soavtor več znanstvenih člankov, knjig in priročnikov s področij elektronskega poslovanja, elektronske hrambe, informacijske varnosti, računalniških omrežij in strežniških sistemov. Je docent na Univerzi na Primorskem in Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani, poleg tega redno predava na konferencah in seminarjih.

mag. Mitja Černe, univ.dipl.ekon.

Kot davčni svetovalec sodeluje v družbi BDO Svetovanje d.o.o. od leta 2004, davčni oddelek vodi od leta 2009 dalje. Izkušnje ima predvsem s področja neposrednih davkov (dohodnina in davek od dohodkov pravnih oseb). Deluje na področju davčnega svetovanja s področja DDPO in DOH, davčnega načrtovanja, transfernih cen, preventivnih davčnih pregledov in skrbnih pregledov pri domačih in mednarodnih družbah, dejavnih na področju industrije, splošnih in finančnih storitev. Kot predavatelj sodeluje v izobraževalnih programih, konferencah, seminarji pri številnih izvajalcih (Časnik Finance, Združenje delodajalcev, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, CISEF). Objavlja strokovne članke z davčnega področja in je soavtor knjige s področja davka po odbitku.

Anja Križnik Tomažin 

univ. dipl. ekonomistka, strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, certificirana executive in Jungian coach-inja, SDI mojstrica in mentorica vsem SDI certificirancem v Sloveniji. Svoje znanje že deset let prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komunikacije ter osebne in poslovne rasti. Predava tudi kot gostujoča predavateljica na različnih šolah, seminarjih, srečanjih ter fakultetah (Ekonomska fakulteta, Fakulteta za upravo, FDV, Fakulteta Doba, Gea college...). 
Njeni coachingi, treningi in delavnice so znane po tem, da so narejene po meri posameznika ali tima z vključitvijo mnogih metod kot so: nevro lingvistično programiranje (NLP), možganom prijazne tehnike (Brain friendly learning tehniques), coaching (AOEC), Jungian coaching, tehnik skupinskega treninga (Stonebow - People 1st training comany), teorije zavedanja odnosov (Relationship awarnes theory) in Strengths Deployment Inventory (SDI) orodij za profiliranje, ki celostno nadgradijo posameznikovo nastopanje, komuniciranje, vedenje in razmišljanje. Naziv »Executive coach« je pridobila na Akademiji za executive coaching London in deluje tudi kot poslovni in osebni coach. V zadnjih petih letih svoje znanje ves čas dopolnjuje z mnogimi mednarodno priznanimi certifikati s področja njenega delovanja, trenutno pa študira Expressive art therapy and coaching in action z dr. Avi Goren Barom.

Natalija Kunstek 

je davčna svetovalka s področja davka na dodano vrednost, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Svoje bogate 10 letne izkušnje je pridobivala v največjih družbah, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem. Natalija je avtorica številnih publikacij s področja davčne zakonodaje in predavateljica na seminarjih s področja davkov.

mag. Blaž Pate, univ. dipl. prav.

je odvetnik, ki se pretežno ukvarja z davčnim pravom. Diplomiral je na pravni fakulteti v Ljubljani. Opravil je magistrski študij mednarodnega davčnega prava na Dunajski univerzi. Na področju mednarodnega gospodarsko-davčnega prava ima bogate strokovne znanje in izkušnje, ki jih je nabiral v odvetniških pisarnah in mednarodni davčno svetovalni družbi. Objavlja članke v domačih in tujih publikacijah ter sodeluje pri izvedbi strokovnih predavanj. Tako je med drugim, kot soavtor, objavil knjigo Le societá holding nell`Unione (Italija), The relevance of WTO Law for Tax Matters (Avstrija) in Recent Tax Treaty Developments (Avstrija). Je avtor mnogih člankov na temo davčnega prava. Je predsednik slovenske podružnice International Fiscal Association (IFA).

Mira Roppa, spec.davč.svet.,

je samostojna davčna svetovalka, ki deluje v okviru svoje družbe Aliter d.o.o. ter sodeluje tudi z drugimi svetovalnimi družbami. Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot petnajst let. Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), fakultetna izobrazba univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige z davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih. Kot predavateljica je sodelovala ne že več kot 150 seminarjih, konferencah, davčnih šolah …

mag. Damijan Špes

Je avtor številnih člankov ter knjig z davčnega področja. Kot predavatelj je sodeloval na že več kot 399 seminarjih, konferencah, davčnih šolah in akademijah ... Izvajanje davčne zakonodaje kot praktik prikazuje predvsem na aktualnih davčnih primerih. V sklopu projektne skupine, katero vodi, se je specializiral za davek na dodano vrednost in davčni postopek, obvladuje pa širšo davčno-računovodsko tematiko. Idejni kreator najbolj obiskanih specializiranih davčnih spletnih strani v Sloveniji: www.SuperDavki.com, www.DDVpoznavalec.si, www.Davkoplacevalci.com.