Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program Občnega zbora ZRS in 10. Kongresa računovodskih servisov


 

sreda, 15. oktober 2008 – Občni zbor Združenja računovodskih servisov

 

12:00 – 12:30

Registracija

 

12:30 – 13:30

Sprejem s pogostitvijo in pozdrav predsednika ZRS

 

13:30 – 14:00

Poročilo o delu ZRS

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS

14:00 – 15:00

Predlog Zakona o računovodski dejavnosti - predstavitev sprememb predloga, aktivnosti v letu 2008

Matjaž Logar, Pelagus d.o.o.,
delovna skupina ZRS

15:00 – 15:30

odmor

 

15:30 – 17:00

Prenova računovodske tarife

delovna skupina ZRS

17:00 – 17:30

Predstavitev rezultatov ankete "Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi"

Lea Cirnski, Verus d.o.o.

19.00 -

Večerja in družabni večer, Portorož  

 

 

četrtek, 16. oktober 2008 – predavanja 1. dan

 

09.00 – 09.30

Registracija

 

09.30 – 10.00

Otvoritev 10. Kongresa računovodskih servisov

 

 

Otvoritev in pozdravni govor

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS

 

Pozdravni govor

mag. Samo Hribar Milič,
generalni direktor GZS

10.00 – 11.30

Davčne posledice prenehanja d.o.o. po skrajšanem postopku z vidika izvajanja ZDDPO-2 in ZDoh-2

Mira Roppa, spec.davč.svet.
Petra Mlakar, univ.dipl.ekon.

11.30 – 12.00

odmor

 

12.00 – 12.45

Novosti na področju davčne zakonodaje v letu 2008 s poudarkom na novih olajšavah (ZDoh-2, ZDDPO-2)

mag. Andrej Šircelj, državni sekretar

12.45 – 13.30

Prikrita izplačila dobička – kaj so, kako jih obravnavati iz računovodskega in kako iz davčnega vidika

dr. Aleš Kobal, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

13.30 – 15.00

kosilo

 

15.00 – 15.45

Davčni vrtiljaki in druge sistemske utaje DDV - ugotovitve in aktivnosti DURS, priporočila davčnim zavezancem

Marjan Maček, višji svetovalec, Davčna uprava RS, Generalni davčni urad

15.45 – 16.30

DDV v mednarodnih transakcijah in sodbe evropskih sodišč

Karmen Janežič,
Leitner + Leitner d.o.o.

19.30 - 20.30

Gledališka predstava, Hotel Slovenija, Portorož

 

20.30 – 21.30

Slavnostna večerja in razglasitev in podelitev priznanja za Naj računovodski servis za leto 2008, Hotel Slovenija, Portorož

 

21.30 - 

Večerna zabava z glasbeno skupino Best Company, Hotel Slovenija Portorož

 

 

petek, 17. oktober 2008 – predavanja 2. dan

 

10.00 – 10.45

Novosti pri preoblikovanju s.p. v družbo v letu 2008

mag. Tatjana Đukić, Obrtna zbornica Slovenije

10.45 – 11.30

Predstavitev Zakona o udeležbi delavcev v dobičku s poudarkom na davčnih olajšavah

Matjaž Logar, Pelagus d.o.o.

11.30 – 12.00

odmor

 

12.00 – 13.30

Računovodsko poročilo kot sredstvo komunikacije med lastniki, poslovodstvom, računovodskim servisom in drugimi uporabniki

Silva Koritnik Rakela, pooblaščena revizorka

13.30 – 15.00

kosilo

 

15.00 – 16.30

Kako uspešno prodajati računovodske storitve

mag. Aleš Lisac, Lisac & Lisac d.o.o.

16.30 – 16.40

Zaključek 10. Kongresa računovodskih servisov

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS