Zapri

Program 19. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev


četrtek, 12. oktobra 2017

09:00–09:30 Registracija
09:30–10:00
Otvoritev in pozdravni govor
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na MGRT
Igor Zorko, podpredsednik GZS
10:00–10:40
Aktualne in predvidene davčne reforme
Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance

10:40–11:10
Promocija zdravja na delovnem mestu z davčnega vidika
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
Skladno z ZVZD-1 mora delodajalec sprejeti ukrepe na področju promocije zdravja, in sicer tako da jih načrtuje, izvaja in spremlja. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu med primernimi individualnimi ukrepi delodajalca za promocijo zdravja na delovnem mestu navaja več možnih ukrepov. Vendar pa z vidika slovenskega davčnega organa ni popolnoma jasno, kateri ukrepi so obremenjeni z davki in kateri ne. O tem in o vprašanjih glede obravnave plačil delodajalca z vidika bonitete delojemalca, pravice do odbitka DDV in davčnega priznavanja oziroma nepriznavanja odhodkov po ZDDPO-2 bomo govorili v okviru predavanja Promocija zdravja na delovnem mestu z davčnega vidika.
11:10–11:22 Predavanje platinastega sponzorja
S storitvami Telekoma Slovenije do lažje izdelave poročil za banke za namene pridobivanja kreditov
Tadej Smogavec, Telekom Slovenije in Petra Težak, Datalab SI d.o.o. 
11:22–11:55 odmor
11:55–12:15 Predavanje diamantnega sponzorja
Optimizacija in preglednost poslovanja z naprednimi rešitvami avtomatizacije procesov tudi v oblaku
Niko Vlastelica, CANON Adria d.o.o. 
Z “Uberizacijo” profesionalnih storitev so računovodstva in podjetja, ki te storitve najemajo, pred izzivi, ki jih bodo reševali z večjo prilagodljivostjo in učinkovitostjo. In čeprav vse bolj disruptivna tehnologija v oblaku po eni strani prinaša cenejše alternative, po drugi strani omogoča učinkovitejše delo in avtomatizacijo časovno potratnih procesov. S tem tako uporabnikom kot tudi izvajalcem storitev povečuje konkurenčno prednost. Predstavili vam bomo Canonove rešitve za optimizacijo in preglednost poslovanja, s katerimi boste negotovost obrnili v svojo korist, namesto da bi vas skrbelo zanjo.
12:15–13:00
Razlike med SRS/MSRP in kaj nas čaka v prihodnjih letih
mag. Andreja Bajuk Mušič, svetovalka na Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev
SRS 2016 so postali samostojni računovodski standardi in se v primerjavi s SRS 2006 ne sklicujejo več na posamezne določbe Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). SRS 2016 v uvodu v SRS in okviru SRS določajo, da se MSRP uporabljajo le kot primer dobre poslovne prakse. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa v 54/9 govori o tem, da SRS v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MSRP. Razlike med SRS in MSRP, čeprav majhne, obstajajo. Zaradi hitrih sprememb MSRP se pričakuje, da bo teh sprememb vsako leto več, in sicer do naslednje spremembe SRS.
13:00–13:20 Predavanje diamantnega sponzorja
Na malo šaljiv način predstavitev najnovejše storitve NLB
Ekipa NLB d.d. 
13:20–14:20
Vrednotenje podjetja in kako načrtovati izstop
Mateja Ahej
V Sloveniji večina lastnikov iz podjetja izstopi zaradi odločitve o upokojitvi. Povprečen podjetnik ima 80 % svojega premoženja vezanega v podjetju, zato se je načrtovanja izstopa potrebno lotiti premišljeno in pravočasno. Računovodja je pogosto prvi naslov kamor se obrne po pomoč. V prispevku bomo odgovorili na vprašanja:
- Kako si sledijo koraki pri načrtovanju nasledstva oz. izstopu iz podjetja
- Koliko je podjetje vredno?
- Izbira primernega načina nasledstva
- Na katere davke je potrebno računati ob izstopu
- Kakšna je vloga računovodje?
14:20–15:50 kosilo
15:50–16:20
Kriptovalute − valuta prihodnosti v knjigah danes
Mira Roppa, spec.davč.svet.
- Kaj je kriptovaluta?
- Kakšno sredstvo bi naj predstavljala in kakšne prihodke/odhodke lahko ustvarijo podjetja z njo?
- Evidentiranje v poslovne knjige
- Davčne posledice za družbe in fizične osebe
16:20–16:32 Predavanje platinastega sponzorja
Iz papirja v vaš sistem hitreje kot lahko rečete … digitalna transformacija!!!
Uroš Bitenc, MICOPY d.o.o. 
16:32–17:30
Prihodnost računovodstva se ne konča, ampak začne z digitalizacijo (angl. The future of accountancy doesn’t end but starts now with digitalisation) 
(predavanje bo potekalo v angleščini, prevod zagotovljen)
Martin de Bie 
Kako tehnologija spreminja računovodstvo in knjigovodstvo? Je tehnologija grožnja ali priložnost za mala in srednje velika podjetja in izvajalce računovodskih storitev? Kakšen je vpliv direktive o plačilnih storitvah (PSD2 – Payment services Directive) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) na naše poslovanje? Kaj pa Bitcoin in Blockchain? Zastavljajo se vprašanja, ali se bo sploh kaj spremenilo ali smo preveč pod vplivom medijev in dobaviteljev? Po tej predstavitvi boste vedeli odgovor. Ali ste kot izvajalec računovodskih storitev pripravljeni na prihodnost?
19:00–21:00 Večerja in podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
21:00–2:00 Družabni večer z računovodskim skečem in glasbeno skupino Odiseja
   

petek, 13. oktobra 2017

10:00–11:00
Prenos podjetja za namene DDV – 3 x joj ni dovolj!
mag. Damijan Špes, samostojni davčni svetovalec
• Pravni temelji za prenos podjetja ali dela podjetja skladno z določili ZDDV-1 in Direktive Sveta 2006/112/ES;
• Evropska in slovenska sodna praksa glede prenosa podjetja;
• Primeri in množica napak iz prakse.
11:00–11:20 Predavanje diamantnega sponzorja
Plačilne navade v Sloveniji - 2017
Natalija Zupan, EOS KSI d.o.o. 
11:20–12:00
Ugotavljanje rezidentskega statusa – aktualna praksa in rešitve
mag. Blaž Pate, univ. dipl. prav.
Za razumevanje problematike davčnega rezidentstva je bistvenega pomena predhodno in pravilno razumevanje pojma davčni rezident po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) ter davčni rezident za namene Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (KIDO). Slednje namreč bistveno vpliva na nadaljnje postopke ter pravice in obveznosti, ki jih ima davčni zavezanec posameznik. V tej zvezi bosta še posebej obravnavani sodba VS X Ips 124/2015, ki predstavlja odstop od dotedanje davčno-sodne prakse pri ugotavljanju rezidentskega statusa in novela ZDoh-2R, ki se uporablja od 1.1.2017 dalje. Problematika bo podprta s praktičnimi primeri.
12:00–12:12
Gibalno presenečenje z Nadjo 
12:12–12:45 odmor
12:45–13:15
Kaj prinašajo novi predpisi o varovanju podatkov 
dr. Rok Bojanc, docent na Univerzi na Primorskem in Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani, ZZI d.o.o.
Ustrezno varovanje osebnih in drugih podatkov postaja vse pomembnejše. Pred nami je reforma zakonodajnega okvira varstva osebnih podatkov, ki se bo v državah članicah začela uporabljati konec maja 2018. Kako se na novosti pripraviti in kako bodo spremembe vplivale na poslovanje v računovodskih servisih?
13:15–14:00
Pasti poslovanja z gotovino in osebni davčni pregledi
mag. Mitja Černe, univ.dipl.ekon.
Davčni organi morajo za učinkovito pobiranje davkov slediti predvsem denarnemu toku, to pa je v primeru poslovanja z gotovino precej oteženo. Ker tovrstno poslovanje na široko odpira vrata vrstam davčnih utaj, je pričakovano, da FURS področju posveča veliko pozornost. A morda pri tem vseeno močno pretirava, predvsem pa greši in krši veljavne predpise; zlasti se to dogaja v osebnih davčnih pregledih, kjer zavezanci (tudi skupaj s spretnimi svetovalci) nikakor ne uspejo dokazati porekla svoje gotovine in s tem pojasniti vira svoje porabe ali pridobljenega premoženja. V kratki predstavitvi bo pojasnjeno, kaj se sme in kaj ne, kaj vodi v težave in kaj ne ter predvsem kaj storiti, če vaš v okviru osebnih pregledov obišče davčna inšpekcija.
14:00–15:30 kosilo
15:30–17:00
Kako komunicirati z ljudmi z drugega planeta
Anja Križnik Tomažin, univ. dipl. ekonomistka, strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, certificirana executive in Jungian coach-inja, SDI mojstrica in mentorica vsem SDI certificirancem v Sloveniji
Predavanje je namenjeno vsem, ki želijo razumeti tudi tiste, ki jih do sedaj niso, vsem ki želijo izboljšati medsebojno komunikacijo, razumeti druge, prepoznati in hitreje reševati konflikte itn.
17:00–17:05
Zaključek 19. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.