Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Predavatelji 24. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

 

 

Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance

Tilen Božič je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer finance. Opravil je različna usposabljanja doma in v tujini s področij mednarodne obdavčitve, davčnega postopka, računovodstva, revizije, prestrukturiranja in prevzemov ter občasno tudi predaval o navedenih temah. V preteklosti je bil zaposlen v eni od štirih priznanih mednarodnih revizijskih družb, bil je davčni svetovalec v zasebni domači svetovalni družbi in pozneje tudi direktor manjšega računovodskega podjetja. Nekaj časa je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in nato državni sekretar v dveh vladah – na Ministrstvu za finance je bil pristojen za področje davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa med drugim za pokojninski sistem in trg dela. Pred vnovičnim imenovanjem za državnega sekretarja je krajši čas deloval v gospodarstvu.

 

mag. Saša Jerman, Jerman&Bajuk svetovanje in izobraževanje d.o.o.

Ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in revizije. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter Jerman&Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov. Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju. Je večletna predavateljica in izvajalka predavanj ter seminarjev tako v okviru Slovenskega inštituta za revizijo, kot javno izvajanih seminarjih in delavnicah. 

 

Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj

je predavateljica, avtorica in urednica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

   

Petra Mlakar, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o.

Svojo več kot dvajsetletno strokovno pot je pričela kot davčna inšpektorica v takratnem SDK, predhodnici DURS. Kot davčna svetovalka je pričela leta 1998 v mednarodni družbi Deloitte &Touche, d. o. o., kje je tudi vodila Oddelek za davčno svetovanje. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Od 2021 dalje je predsednica Davčno svetovalne zbornice Slovenije.
V letu 2013 je opravila izobraževanje in pridobila Certifikat ZNS. Prav tako ima opravljeno izobraževanje s področja mediacije pri Ministrstvu za pravosodje.
V okviru družbe Modri nasvet d.o.o. opravlja storitve davčnega svetovanja gospodarskim družbam in fizičnim osebam, predava na simpozijih, konferencah in davčnih šolah.
   

Andreja Mušič, Zveza RFR

 je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Opravila je izobraževanje za pooblaščenega revizorja. Več let je v bila mednarodni revizijski družbi odgovorna za revidiranje subjektov javnega interesa, izvedbo dogovorjenih postopkov in posebnih revizij. Danes je zaposlena kot samostojna strokovna svetovalka za področje gospodarstva pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev.

 

Polona Požgan, Retorik d.o.o.

je po osnovni izobrazbi diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja. Vendar se s svojo stroko ni nikoli zares ukvarjala. Se pa zadnjih 24 let ukvarja z mislimi, z besedami in s stavki. Obrača, prilagaja, izvaja in interpretira jih na radiu, na televiziji, občasno na gledaliških odrih, predvsem pa preko predavanj, tečajev in delavnic, ki jih izvaja tako v živo, kot tudi v on-line obliki.

 

Ksenija Prosen, ROCON d.o.o.

je direktorica računovodske družbe Rocon d.o.o., ima bogate in dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov. Zadnja leta je predavala različne strokovne teme za Nacionalni forum za eRačun, Visoko šolo za računovodstvo in finance, Zbornico računovodskih servisov in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Aktivno sodeluje tudi v Nacionalnem forumu za eRačun in Upravnem odboru ZRS.

 

 Anka Rode, Zavod RS za zaposlovanje

je univerzitetna diplomirana pravnica, zaposlena na Zavodu RS za zaposlovanje in se z zaposlovanjem in delom tujcev ukvarja pretežni del svoje delovne kariere.


dr. Tatjana Stanimirović, Univerza v Ljubljani

je kariero začela v zasebnem sektorju, nadaljevala na Obrtno podjetniški zbornici kot davčna svetovalka, od leta 2008 pa je visokošolski učitelj na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za upravo, kjer pokriva predmete Računovodstvo, Temelji ekonomije, Poslovanje podjetnikov in športnikov, itd. Doktorirala je na tematiki davkov, kasneje pa se je veliko posvečala tudi področju ekonomike in računovodstva javnega sektorja, v zadnjem času pa tudi vsebinam nefinančnega oz. trajnostnega poročanja. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih članov ter poglavji v monografijah.  

   

Marija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica

ima dolgoletne izkušnje na področju računovodenja in davčnega svetovanja. Svojo strokovno pot je začela kot računovodkinja v srednje velikem podjetju, v zadnjem obdobju je direktorica in solastnica računovodskega servisa Biro Bonus. Sodelovala je tudi v številnih strokovnih odborih in sekcijah. Strokovno delo in izkušnje nadgrajuje tudi kot predavateljica na številnih predavanjih, seminarjih in delavnicah.


mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o.

je davčna svetovalka v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj.