Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Predavatelji na 21. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev

 


Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer finance. V zadnjih letih je opravil različna usposabljanja doma in v tujini, in sicer s področja mednarodne obdavčitve, davčnega postopka, računovodstva, revizije, prestrukturiranja in prevzemov ter občasno tudi predaval teme s tega področja. Od leta 2007 do 2011 je bil zaposlen v eni izmed štirih priznanih mednarodnih revizijskih družb, od leta 2011 do 2014 pa je bil davčni svetovalec v zasebni domači svetovalni družbi in kasneje tudi direktor manjšega računovodskega podjetja. Od 1. avgusta 2014 do 23. septembra 2016 je bil poslanec DZ. Bogate izkušnje si je nabral z delom v delovnih telesih DZ, in sicer kot član komisije za nadzor javnih financ, kot podpredsednik odbora za finance in monetarno politiko ter kot član odbora za zadeve Evropske unije. Zadnji dve leti pa je bil državni sekretar na Ministrstvu za finance. 
   

Petra Brus, Ministrstvo za finance, direktorica za davke, Ministrstvo za finance

ima dolgoletne izkušnje z davki, ki jih je pridobila pri delu na FURS-u. Zaposlena je na Ministrstvu za finance in je predstavnica Slovenije v Posebni delovni skupini Sveta EU na visoki ravni za področje obdavčevanja ter v Odboru OECD za davčne zadeve.

 

Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji d. o. o.

odvetnica iz Ljubljane ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred pričetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja sodijo ustavno pravo, davčno – finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij. 

Uroš Jeftič, Jerman&Bajuk davki, pravo, računovodstvo in svetovanje, d. o. o.

je po zaključenem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter opravljenem pravniškem državnem izpitu deloval kot višji pravosodni svetovalec na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Njegovo delo je temeljilo na davčnem in upravnem pravu. Od začetka leta 2019 pa je zaposlen v družbi Jerman & Bajuk d.o.o., kjer sodeluje pri zadevah s področja davčnega, gospodarskega in civilnega prava.
 

izr. prof. dr. Aleš Kobal, univ. dipl. prav.

Dr. Aleš Kobal je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer že vrsto let pokriva področje davčnega prava. Prav tako se z davčnim pravom srečuje tudi v praksi, predvsem s problematiko povezano z obdavčitvijo fizičnih oseb.Aleksander Kurtevski, direktor Bankart d. o. o.

je kariero začel v NLB kjer je bil član projektnega tima za uvajanje bančnih avtomatov v poslovanje banke. Kasneje je prevzel vodenje sektorja za kartično in bankomatsko poslovanje. Bil je tudi vodja različnih projektov v NLB (Teledom, uvedba POS terminalov, izločitev sektorja v družbo Bankart …). Od ustanovitve družbe Bankart (1997) je njen direktor.

   

Matija Mazalović, Direktor regije za poslovanje z malimi in srednjimi podjetji, NLB d.d.

 

Domen Rozman, trener športnih in umetniških teamov

Kot ustanovni član in vodja teama Dunking Devils je svojega in druge teame v preteklih 10-ih letih popeljal že na več kot 1000 nastopov v 35 državah in na 5-ih kontinetnih. Je odličen motivator in ve, kaj je potrebno, da team doseže svoj poln potencial lahkotno in z navdušenjem.


Dunkil devils

so v svetu vodilna akrobatska skupina, svetovni prvaki v akrobatskemu zabijanju in dvakratni Guinnessovi rekorderji. Do sedaj so nastopili že več kot 2000-krat v kar 48 državah sveta na petih kontinentih. Poleg z energijo nabitih šovov jih poznajo tudi po norih viralnih videih, ki imajo že več kot 100 milijonov ogledov po vsem svetu. Njihova ekipa danes šteje že kar 80 članov, med katerimi je 25 profesionalnih akrobatov. Svojo vizijo in akrobatsko znanje prenašajo na mlajše generacije v Dunking Devils Akademiji v Woop! Trampolin parku, kjer lahko vsak izkusi, kako je poleteti kot Dunking Devils!«

mag. Tadeja Rupnik, Ministrstvo RS za finance

ima izkušnje s področij dela v računovodskem servisu, v davčnem nadzoru, sodelovanja pri določanju mednarodnih računovodskih standardov in pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju obdavčitve pravnih oseb. Zaposlena je na Ministrstvu za finance RS in je predstavnica Slovenije v Računovodskem regulativnem odboru pri Evropski komisiji.

   

Marija Tomc Muc, Biro Bonus d. o. o.

ima izkušnje s področij dela v računovodskem servisu, v davčnem nadzoru, sodelovanja pri določanju mednarodnih računovodskih standardov in pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju obdavčitve pravnih oseb. Zaposlena je na Ministrstvu za finance RS in je predstavnica Slovenije v Računovodskem regulativnem odboru pri Evropski komisiji.mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d. o. o.

je davčna svetovalka v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj.

Polona Žižmond , NLB d. d.