Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Predavatelji na 20. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev

 


Andreja Bajuk Mušič, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

je zaposlena kot svetovalka na Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev. Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in opravila izobraževanje za pooblaščenega revizorja in davčnega svetovalca. Zaposlena je bila v revizijski družbi, kjer se je specializirala za področje finančnega poslovanja, statusnih preoblikovanj in posebnih revizij.

Maja Bohorič Rade, univ.dipl.ekon., Svilar Bohorič & partnerji d.o.o.

je davčna svetovalka v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o. Svetuje predvsem na področju neposrednih davkov – DDPO in dohodnina – ter na področju računovodskih predpisov, kot pooblaščenka davčnih zavezancev pa sodeluje tudi v davčnih inšpekcijskih in drugih postopkih. Kot predavateljica izvaja številne seminarje in druga izobraževanja z vseh področij svojega delovanja.

dr. Željko Ćurić, O.K. Consulting d.o.o.

Željko je po poklicu je zdravnik in je soustanovitelj ter direktor projektov podjetja O. K. Consulting. V letu 1993 se je iz Dubrovnika preselil v Ljubljano. Specializiran je za delo na področju svetovanja, izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije. Njegovo delovno področje obsega individualna in skupinska svetovanja, izobraževanja, usposabljanja in tre-ninge na področju poslovne in športne psihologije ter psihoterapije. Željko svetuje tudi Specialni enoti Policije pri zahtevnih pogajanjih v kriznih situacijah.
Željko je na osnovi nominacije udeležencev njegovih delavnic prejel priznanje TOP 10 predavateljev.
 

mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.

je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Damjan Pal, dipl.ekon., spec., Davčna hiša Bilans d.o.o.

specialist za davčne odtegljaje, napotene delavce, rezidentske statuse, KIDO, dohodnino in PSV. Prokurist družbe Davčna hiša Bilans d.o.o., z davčno materijo se ukvarja več kot 15 let. Avtor številnih strokovnih člankov in prispevkov ter predavatelj na davčnih seminarjih.
 

Patricija Pergar, FURS

preizkušena računovodja, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorja je vodja Sektorja za davke na Generalnem finančnem uradu. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in notranje revizije.

dr. Nataša Pirc Musar, Odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji d.o.o.

odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.

mag. Helena Polič Kosi, odvetnica

je odvetnica v Ormožu od leta 2004, specialistka za področje delovnega prava in socialne varnosti. V odvetniški praksi zastopa delodajalce in delavce v individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter delodajalcem svetuje pri pripravi splošnih aktov ter sklenitvi in prenehanju pogodb o zaposlitvi. Od leta 2010 izvaja tudi predavanja s področja civilnega in delovnega prava.

mag. Tadeja Rupnik, Ministrstvo RS za finance

ima izkušnje s področij dela v računovodskem servisu, v davčnem nadzoru, sodelovanja pri določanju mednarodnih računovodskih standardov in pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju obdavčitve pravnih oseb. Zaposlena je na Ministrstvu za finance RS in je predstavnica Slovenije v Računovodskem regulativnem odboru pri Evropski komisiji.


mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o.

dela kot davčna svetovalka v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO Svetovanje d.o.o. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Ker je svojo poklicno pot začela v računovodskem servisu se še sedaj posveča predvsem praktičnim procesom in modernizacij, kamor vsekakor sodi tudi elektronska hramba.

Domen Baškovec, NLB d.d.


Slavko Frelih, direktor operative v podjetju PRONET, Kranj, d.o.o.


Matjaž Gačnik, Hiveterminal.com


Gorazd Gornjec, Copia biro d.o.o.


Ljiljana Pavković, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.


Tadej Smogavec, Telekom Slovenije d.d.