Kongres izvajalcev računovodskih storitev

17. Kongres izvajalcev računovodskih storitev v besedi in sliki

8. in 9. oktober 2015, Kongresni center Thermana Laško

17. Kongres izvajalcev računovodskih storitev je potekal 8. in 9. oktobra 2015 v Kongresnem centru Thermana Laško. Na tradicionalnem kongresu se je v kongresnem centru zbralo 212 udeležencev.


Udeležence kongresa je najprej pozdravil Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov.

V svojem govoru je poudaril, da je ponosen, ker smo v letošnjem letu uspeli po dolgotrajnih prizadevanjih narediti pomemben korak naprej na področju ureditve dejavnosti z vpeljavo Standarda izvajalcev računovodskih storitev. 

Dejstvo, da lahko v Sloveniji kdorkoli opravlja dejavnost računovodskih storitev, je skrb vzbujajoče. Zaradi tega opažamo, da na trgu nastopajo ponudniki računovodskih storitev brez ustrezne formalne izobrazbe, z zelo omejenim znanjem in omejenimi izkušnjami, ki bi naročniku zagotavljali vsaj minimalno varnost pri poslovanju. V Zbornici računovodskih servisov smo prepričani, da bo standard prispeval k večji preglednosti na trgu in k dvigu kakovosti računovodskih storitev.

V svojem nagovoru je Marjan Mačkošek, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, povedal, da mora družba spoznati in prepoznati, kako pomemben steber je gospodarstvo, saj je potrebno najprej ustvariti, predno se deli. Dokler ne bomo prišli do tega spoznanja, se družbi slabo piše. Poslovne knjige so ogledalo vsakega poslovnega subjekta in podjetniki morajo dvigniti zavedanje, da so nujna potreba in ne nujno zlo.

Za nemoten potek Kongresa je skrbelo delovno predsedstvo pod vodstvom gospe Ksenije Prosen.

Strokovni del Kongresa je začel mag. Janez Fabijan iz Banke Slovenije in predstavil Enotni kreditni register kot enotno bazo mi bo izboljšala in poenotila podatke o boniteti konkretne stranke med bankami.

Sledilo je predavanje Barbara Guzina o aktualnih problemih na področju DDPO.

Marija Tomc Muc je predstavila računovodsko in davčno obravnavo sprememb računovodskih usmeritev in popravkov bistvene napake iz preteklih let.

Nadaljevali smo s predavanjem Helene Polič Kosi o dokumentaciji, ki jo potrebuje delodajalec ob obisku delovnega inšpektorja in najpogosteje ugotovljene pomanjkljivosti.

Platinasti sponzor Datalab d.d. in Telekom d.d. sta nagovorila udeležence s predavanjem o aktualnih davčnih blagajnah in poslovanju v oblaku.

Po kosilu smo nadaljevali s predavanjem drugega platinastega sponzorja VIRTU d.o.o. in popolno pisarno v oblaku - kako zagotoviti varnost vaših podatkov ter poslovanja.

Primož Raktelj nam je predstavil problematiko kako unovčevati terjatve, da ne bo treba vračati v stečajno maso.

Zadnja tema prvega kongresnega dne je bila Finančni controling kot dodana vrednost za stranko s strani dr. Jožka Peterlina.

Skozi večerni del nas je popeljal moderator Neven Škrokov.

Najprej se je Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, zahvalili sponzorjem, ki so nas spremljali na našem osrednjem dogodku.

Sledila je podelitev priznanj finalistom izbora Naj računovodski servis 2015 v treh kategorijah: 

Finalisti v kategoriji MALI: ALFAMIRGAL d.o.o., KARMEN, d.o.o., Lukovica in RAČUNOVODSKI SERVIS PRINA d.o.o., Ljubljana.

Finalisti v kategoriji SREDNJI: REPLIKA d.o.o., Ljubljana in VENCELJ PREDDVOR d.o.o., Preddvor.

Finalisti v kategoriji VELIKI: DESETKA CELJE, Računovodski servis Zeus, d.o.o., Ljubljana in UNIJA računovodska hiša d.d., Brezovica pri Ljubljani.

Nagrajencem je Brane Lagan, predstavnik AMZS kot sponzor nagrad izbora Naj računovodski servis 2015 podelil Tečaj varčne vožnje v Centru varne vožnje na Vranskem.

Sledila je svečana podelitev priznanj Naj računovodski servis 2015:

v kategoriji MALI: KARMEN, d.o.o., Lukovica 

v kategoriji SREDNJI: REPLIKA d.o.o., Ljubljana

v kategoriji VELIKI: UNIJA računovodska hiša d.d., Brezovica pri Ljubljani

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS in Samo Hribar Milič, predsednik GZS sta podelila 21 certifikatov novim Strokovnim vodjem računovodskega servisa, ki jih podeljuje ZRS.

Nato je prizorišče zavzela Nuša Derenda s spremljevalno skupino, ki je udeležence držala v plesnih ritmih do jutranjih ur.

Drugi kongresni dan smo začeli s prispevkom mag. Damjana Špesa, ki je predstavil problematiko pri pridobivanju ID številke za namene DDV.

Udeležence je Aleš Budja seznanil z napakami pri davčnih pregledih, ki jih delajo računovodje.

Sledilo je predavanje platinastega sponzorja Pošta Slovenije d.o.o. s predstavitvijo nova rešitvijo e-vročanja PoštAR.

Naša največja banka NLB je kot diamantni sponzor z Natašo Colnar predstavila njihov pogled na pomen sodelovanja računovodij in banke pri realizaciji poslovnih načrtov komitenta.

Petra Mlakar je nadaljevala s problematiko davčnih posledic globalizacije trga.

Zavarovalnica Tilia d.d. je kot platinasti sponzor spregovoril o zavarovanju poklicne odgovornosti.

Po kosilu smo druženje zaključili s predavanjem Boštjana Romiha o pomenu retorike v poslovnem svetu, ki je navdušila prisotne.

Zaključno besedo kongresa je imel Aleksander Štefanac, predsednik ZRS.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem letošnjega kongresa. Hvala lepa predavateljem, ki so s svojimi strokovnimi prispevki dopolnili naše znanje. Hvala Kseniji Prosen in Nevenu Škrokovu za moderatorstvo dogodkov ter Nuši Derenda s spremljevalno skupino, ki so poskrbeli za smeh in razgibavanje po celodnevnem sedenju.

In nenazadnje, hvala sponzorjem, ki so omogočili naš 17. Kongres in popestrili obkongresno dogajanje pred veliko dvorano:

Posebne ponudbe sponzorjev in povezave do spletnih strani so na voljo v prispevku Sponzorji 2015 tukaj.

Na svidenje na 18. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev!

Foto: Tomaž Kos