Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Predavatelji na 23. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev

 


Aljoša Bagola, slovenski kreativni direktor desetletja in avtor knjižne uspešnice

‘Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke’, je v svoji dosedanji dvajsetletni oglaševalski karieri snoval največje tržnokomunikacijske projekte v Sloveniji in v širši regiji. Za svoje delo je prejel preko 150 nagrad in priznanj na domačih in mednarodnih oglaševalskih festivalih, agencija Pristop, kjer je ustvarjal in vodil kreativni oddelek, pa je bila razglašena za oglaševalsko agencijo desetletja. Aljoša se sedaj pretežno posveča predavateljstvu, svetovanju o kreativnosti, pisanju in izbranim komunikacijskim projektom.

mag. Andreja Bajuk Mušič

je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Opravila je izobraževanje za pooblaščenega revizorja. Več let je v bila mednarodni revizijski družbi odgovorna za revidiranje subjektov javnega interesa, izvedbo dogovorjenih postopkov in posebnih revizij. Danes je zaposlena kot samostojna strokovna svetovalka za področje gospodarstva pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev.

   

dr. Rok Bojanc

že več kot 20 let deluje na področju elektronskega poslovanja, informacijske varnosti in standardizacije poslovanja. Zaposlen je v podjetju ZZI, je so-koordinator Slovenskega Nacionalnega foruma za eRačun in član Evropskega foruma za eRačun. V SRIP Pametna mesta in skupnosti vodi horizontalo Digitalna transformacija, aktivno sodeluje v standardizacijskih organizacijah CEN in SIST ter na GZS pri razvoju eSLOG standardov. Je avtor in soavtor več znanstvenih člankov, knjig in priročnikov s področij elektronskega poslovanja, elektronske hrambe, informacijske varnosti, računalniških omrežij in strežniških sistemov. Je docent na Univerzi na Primorskem in Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani, poleg tega redno predava na konferencah in seminarjih.


 

Tamara Kek

odvetnica iz Ljubljane ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred pričetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja sodijo ustavno pravo, davčno – finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

   

mag. Sabina Lamut

je izkušena davčna svetovalka prepoznavna tudi na mednarodnem področju, saj je registrirana v Evropskem registru davčnih svetovalcev (European Register of Tax Adviser) v okviru mednarodne organizacije CFE- Confédération Fiscale Européenne, v okviru katere deluje preko 180.000 davčnih svetovalcev. Je tudi sodna izvedenka za področje Ekonomija – davki in ima dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov, ki jih sedaj kot predavateljica predaja slušateljem. Je direktorica družbe LamutS d.o.o., ki je članica DSZS in ZDSS.


 

Iva Inkret Markovinovič

je kot pravnica je po Pravni fakulteti v Mariboru in študiju na Nizozemskem pričela z delom v računovodskem servisu, ter nato po sodniškem pripravništvu, pravniškem državnem izpitu in odvetniški kandidaturi odprla samostojno odvetniško pisarno s sedežem v Rogaški Slatini. Področje dela, ki ga že ves čas opravlja, zajema predvsem civilno, kazensko pravo pa v delu, ki se nanaša na kazniva dejanja s področja gospodarstva. Pri svojem delu podjetnikom nudi odvetniške storitve glede na njihove potrebe. 

 

 Rade Obradović

dipl. ekonomist in izkušeni bančnik na področju poslovanja bank z malimi in srednje velikimi podjetji. S svojimi dolgoletnimi bančnimi izkušnjami, tudi na vodilnih položajih, sedaj uspešno poslovno in finančno svetuje podjetnikom malih in srednje velikih podjetij.

 

Ksenija Prosen

je direktorica računovodske družbe Rocon d.o.o., ima bogate in dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov. Zadnja leta je predavala različne strokovne teme za Nacionalni forum za eRačun, Zbornico računovodskih servisov in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Aktivno sodeluje tudi v Nacionalnem forumu za eRačun in Upravnem odboru ZRS.

   

Marija Tomc Muc

ima dolgoletne izkušnje na področju računovodenja in davčnega svetovanja. Svojo strokovno pot je začela kot računovodkinja v srednje velikem podjetju, v zadnjem obdobju je direktorica in solastnica računovodskega servisa Biro Bonus. Sodelovala je tudi v številnih strokovnih odborih in sekcijah. Strokovno delo in izkušnje nadgrajuje tudi kot predavateljica na številnih predavanjih, seminarjih in delavnicah.


 

Katja Triller Vrtovec, državna sekretarka za področje debirokratizacije

je leta 2002 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2004 opravila pravniški državni izpit. V letih 2004 do 2010 je bila zaposlena kot višja pravosodna svetovalka na upravnem in gospodarskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, v letih od 2010 do 2017 pa kot svetovalka Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Nato se je zaposlila kot sekretarka v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora, doslej pa je opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Leta 2003 je zaključila magistrski študij zdravstvenega prava (LL. M.) na Inštitutu za zdravstveno pravo in politiko Univerze v Houstonu (ZDA). Leta 2008 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani obranila doktorsko disertacijo z naslovom Etični vidiki patentiranja zarodnih matičnih celic. Raziskovalno delo je kot štipendistka Inštituta Max Planck opravljala na Inštitutu Max Planck za intelektualno lastnino in konkurenčno pravo v Münchnu (Nemčija) in kot Fulbrightova štipendistka na Univerzi Stanford v Palo Altu (ZDA). V letih med 2013 in 2018 je bila izvoljena v naziv znanstvene sodelavke na Katedri za sodno medicino in medicinsko deontologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je bila izvoljena v naziv docentke za področje Javna uprava in upravno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove Univerze.


mag. Tanja Urbanija

je davčna svetovalka v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj.